Inzerce
DomůNovinkyŘímskokatolická farnost Vizovice dokončila komunitní centrum za 14,2 milionu Kč

Římskokatolická farnost Vizovice dokončila komunitní centrum za 14,2 milionu Kč

Nové komunitní centrum dokončila Římskokatolická farnost Vizovice. Jde o největší nekomerční novostavbu, kterou ve městě po roce 1989 vybudoval jiný subjekt než radnice. Díky němu se zvýší kvalita dostupnosti sociálních služeb, využívat jej bude moci i veřejnost, především pak rodiny s dětmi a mladí lidé. Stavba přišla na 14,2 miliony korun, z toho 13,3 milionu Kč tvoří evropská dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj – Integrovaného regionálního operačního programu, město Vizovice poskytlo 600.000 Kč.

„Komunitní centrum řeší hned několik věcí naráz. Farní aktivity se už nemusí konat ve stísněných prostorách fary a orlovny, zázemí pro další rozvoj činnosti tady má Charita i pracovníci Azylového domu pro ženy a matky s dětmi ze Vsetína, přestěhovalo se zde Centrum pro rodinu,“ vyjmenoval člen pastorační rady farnosti Vít Sušila. „Dalším neméně významným cílem komunitního centra je chránit mládež před případnými patologickými jevy. Je tady prostor pro setkávání, zkoušky kapel, zájmové kroužky či ekologické vzdělávání,“ doplnil.

 

Komunitní centrum vyrostlo na místě bývalé stodoly a dalších dvou hospodářských budov, které byly památkou na dobu, kdy se farnost věnovala i zemědělskému hospodářství. Zchátralé objekty nakonec musely jít k zemi. „Projekt inženýra Lukáše Peniaška a jeho spolupracovníků z LP Projekce s.r.o. novostavbu citlivě zasadil do prostředí farního dvora, takže nijak nenarušuje prostředí dvou sousedních nemovitých kulturních památek – kostela svatého Vavřince a římskokatolické fary,“ poznamenal Vít Sušila.

Zastavěná plocha je 287 m2, užitná pak 455 m2. V komunitním centru je sál pro 50 osob, dvě klubovny a další čtyři místnosti, které slouží jako kancelář, konzultační místnost a podobně. Přízemí je bezbariérové.

Základnímu kameni požehnal olomoucký pomocný biskup Mons. Antonín Basler při loňské svatovavřinecké pouti 13. srpna. Stavební práce začaly v září. Novostavbu požehná olomoucký arcibiskup Mons. Jan Graubner hned po poutní mši svaté v kostele svatého Vavřince v neděli 12. srpna v 15 hodin, které bude celebrovat. Není bez zajímavosti, že oba biskupové jsou bývalými vizovickými faráři z 80. a 90. let minulého století.

HLavní partneři