Inzerce
DomůNovinkyVe Vizovicích by mohly vzniknout dvě nové odpočinkové zóny s parkovou úpravou

Ve Vizovicích by mohly vzniknout dvě nové odpočinkové zóny s parkovou úpravou

Nové arboretum s amfiteátrem, víceúčelovým altánem, vodními prvky a odpočívadlem s ohništěm by mohlo vzniknout na v současné době zatravněném pozemku bez většího využití za základní školou vedle sportovního areálu a školního hřiště.

Realizace, která je rozpočtována na částku téměř šest milionů korun, je podmíněna dotací z Operačního programu životní prostředí, kdy je možné získat až 85procentní finanční podporu. Spolužadatelem dotace je i Farní sbor ČCE ve Vizovicích, který hodlá zrekonstruovat bývalý evangelický hřbitov.

„Ve městě je sice zámecký park, který ale je národní kulturní památkou a má svou provozní dobu. Město na jeho chod nemá žádný vliv. Klasický park městského typu s udržovanou zelení a vodními prvky, kde si lidé mohou jen tak posedět na lavičkách nebo ve stavbách k tomu určených, procházet se po cestách mezi zelenými plochami s květinami, kde si mohou hrát děti, tady chybí. Navržené arboretum by mohlo jeho hlavní funkci plnit. Navíc městské parky mohou snižovat teplotu ve městě, což je neméně důležitý argument pro vybudování takového místa ve Vizovicích“, uvedla místostarostka Vizovic Alena Hanáková.

Pozemek má rozlohu 0,8 hektaru. Jeho součástí je i přirozený mokřad. Architektonická studie, kterou si město nechalo vypracovat v roce 2018, počítá s částečným zadržením vody tak, aby mokřad mohl poskytnout skvělé podmínky pro široké spektrum vlhkomilných rostlin.

Základ arboreta radnice již nechala vysadit před dvěma lety. Z náhradní výsadby za odstraněnou zeleň při stavbě silnice I/49 Vizovice – Lhotsko tam nechala umístit přes padesát stromů a téměř 60 keřů.

Arboretum vznikne v bezprostřední blízkosti sportovních areálů, a i pro ně bude velkým přínosem. Nově založené plochy, na kterých bude mít zeleň ideální tříetážovou skladbu porostů, vytvoří dobré mikroklimatické podmínky, které jsou pro sportování pod širým nebem velmi potřebné a které většinou v současných areálech tohoto typu chybí. Dílčí problémy spojené například s padajícím listím jsou v rámci údržby areálu velmi snadno řešitelné.

Čtěte také

HLavní partneři