Ustavující zastupitelstvo Vizovic rozhodlo. Do čela města jde tandem žen

Úterý, 11 Listopad 2014 19:12 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, Foto - PJ | Značky Foto, Vizovice Bookmark and Share

Fotoreportáž

Mimořádně vypjatou atmosférou včera začalo jednání ustavujícího zastupitelstva ve Vizovicích. Pro velký zájem veřejnosti, která se do jednacího sálu na vizovské radnici nemohla vejít, žádala část zastupitelů přesun ustavujícího schůze do větších prostor kulturního domu.

O tomto návrhu se však muselo hlasovat a návrh na přesun jednání do Domu kultury byl jasnou většinou zamítnut. Někteří občané z řad přihlížející veřejnosti označili tento postup za nedemokratický. Důrazně vystoupil proti přesunu jednání do větších prostor nový zastupitel Bronislav Kalenda z místní části Chrastěšov. „Jsem jednoznačně proti, “ ohradil se ústně ihned po vznešení tohoto návrhu. „Je to nesmysl a v důsledku by to mohlo ohrozit i legitimitu celého jednání,“ vysvětlil svůj postoj nově zvolený zastupitel. Jak již bylo uvedeno, většina z ustavujícího zastupitelstva měla stejný názor.

Po úvodní zápletce se situace zklidnila a zastupitelé zvoleni občany Vizovic mohli přejít k hlavním bodům jednání, k volbám vedení a rady města. V něm byla do funkce starosty města zvolena Bc. Silvie Dolanská.  Na radnici se po čtyřech letech vrací Mgr. Alena Hanáková, tentokrát ve funkci místostarostky.

Ustavující jednání zastupitelstva dále zvolilo členy další členy rady. Kromě starostky a místostarostky, které jsou členkami rady města automaticky, v ní usednou MUDr. Pavol Skalka, Ing. Martin Déva a Mgr. Jiří Ostravský. Zvolen byl také předseda finančního výboru Ing. Jaroslav Burkart a předseda výborů kontrolního a osadního pan Bronislav Kalenda.