Miloslav Vítek a Jaroslav Baný převzali Cenu Města Vizovice

Pátek, 24 Červen 2016 05:21 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, Foto - PJ | Značky Vizovice

Bookmark and Share

Fotoreportáž

Oč skromněji včera při slavnostním aktu v obřadní síni Města Vizovice působili, o to toho mají v životě více za sebou. V tom nejlepším slova smyslu. A podle děkovných projevů pánů Vítka a Baného předáním ocenění nezměrná aktivita a píle v jejich životních posláních ani zdaleka nekončí.

„Když jsme měli za úkol zestručnit na jednu „áčtverku“ jakýsi souhrn činnosti a životních milníků našich oceněných spoluobčanů, byl to téměř nadlidský úkol,“ řekla portálu Horní Podřevnicko místostarostka Vizovic Alena Hanáková. „Jejich cesty naplněné konáním dobra pro druhé by vydaly spíše na pořádný román,“ dodala.

O správnosti volby dvou proslulých Vizovjanů včera ve Vizovicích nepochyboval nikdo. Jaroslav Baný obdržel Cenu Města Vizovice za dlouholetou práci v oblasti meteorologie, kulturně společenském sdružení Vizovické trnkobraní a v Kruhu přátel hudby. Miloslavu Vítkovi potom udělilo zastupitelstvo Města Vizovice stejné ocenění za mimořádně úspěšné vedení Klubu českých turistů ve Vizovicích, významný rozvoj regionální turistiky a propagaci města Vizovice v České republice i zahraničí.