Slušovická knihovna si vysloužila ocenění

Čtvrtek, 23 Říjen 2014 07:01 | Zdroj: www.kr-zlinsky.cz | Značky Slušovice Bookmark and Share

foto: Ludvík Valouch
Ve čtvrtek 16. října proběhl slavnostní ceremoniál, při kterém Městská knihovna ve Slušovicích obdržela titul Knihovna roku 2014 Zlínského kraje.
Vedoucí městské knihovny Jana Kapustová a starosta města Slušovice Ing. Petr Hradecký převzali tento titul za přínos k rozvoji veřejných knihovnických a informačních služeb a nadstandardní aktivity knihovny z rukou Ladislava Kryštofa, člena Rady Zlínského kraje pro oblast kultury a cestovního ruchu.

Přítomna byla ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně PhDr. Zdeňka Friedlová a další zástupci této instituce, pozváni byli zástupci kulturního a veřejného života, zástupci měst a obcí. „ Knihovníci jsou lidé, kteří vykonávají obrovské množství neviditelné mravenčí práce, ta však má pro kulturní život ve městech a obcích nezastupitelný význam“, shrnula ředitelka Zdeňka Friedlová důvody pravidelného vyhlášení soutěže.

Městská knihovna Slušovicích si ocenění zcela jistě zasloužila. Vždyť s podporou města k běžné činnosti připojuje i řadu aktivit pro děti a dospělé a přispívá tak nejen k podpoře čtení a kultury.  Významné ocenění bude jistě i povzbuzením do další práce.