Inzerce
DomůNovinky43 statečných králů klouzalo po nebezpečné ledovce ve Slušovicích

43 statečných králů klouzalo po nebezpečné ledovce ve Slušovicích

I tak by se dalo nazvat sobotně-dopolední snažení všech dobrovolníků, všeobecně známé pod názvem Tříkrálová sbírka. V době, kdy celé Zlínsko pokryla nepříjemná ledovka, nebyla o pády nouze. Naštěstí slušovičtí králové a jejich doprovod vše zvládli s noblesou.

Přípravy na Tříkrálovou sbírku začaly již mnohem dříve rozdělováním dětí do skupin a přiřazování dospělé zodpovědné osoby, která nese zapečetěnou kasičku. O účast na sbírce je mezi dětmi slušný zájem, proto se daří vytvořit více skupinek a koledníci nemusí obcházet příliš dlouhé náročné trasy. Rozdělení města do takzvaných tras je vždy velkou vědou. Každá skupinka tak dostane svůj vlastní itinerář.

Koledníci svůj pochod tentokrát započali v kostele sv. Jana Křtitele, kde jim dal otec Emil Matušů své požehnání a „ vyslal je do světa“.

Skupiny dětských koledníků v kostýmech Kašpara, Melichara a Baltazara obcházely během sbírky domácnosti s přáním dobra a pokoje do nového roku. Svěcenou křídou tito vzácní muži označovali příbytky se známým K+ M +B s udáním letopočtu.

„Nejsou to počáteční písmena jmen „Třech králů“: Kašpar, Melichar a Baltazar, jak se lidově traduje, nýbrž zkratka latinského Christus mansionem benedicat: Kristus požehnej tomuto domu,“ podotkla pro portál Horní Podřevnicko Marta Hefková ze Slušovic. “A není pouze symbolické, že se toto žehnání domů provádí na počátku roku,“ dodala obyvatelka Slušovic, která koledníky tentokrát doprovázela se svým fotoaparátem.

Do úředně zapečetěných kasiček mohli lidé přispět libovolnou finanční částkou podle svého uvážení. Výtěžek sbírky je tradičně určen na pomoc lidem v nouzi.Velké poděkování a Pán Bůh zaplať, patří nejen všem, kteří přispěli finančním obnosem na tuto sbírku, ale také všem dobrovolníkům, kteří toto sobotní dopoledne doslova kaskadérsky a na vlastní nebezpečí proklouzali Slušovicemi a samozřejmě také organizačnímu týmu slušovické Tříkrálové sbírky tedy Janě DivílkovéPetře Matušů.

HLavní partneři

X