Inzerce
DomůNovinkySlušovice budují. Parkoviště, chodníky, sportoviště a také sokolovnu.

Slušovice budují. Parkoviště, chodníky, sportoviště a také sokolovnu.

Vážení občané, činnost vedení města Slušovice v oblasti zlepšování prostředí, ve kterém žijí naši spoluobčané, navazuje na předcházející kalendářní rok 2011. Pravidelnou údržbou městské zeleně, zametáním komunikací, chodníků, sběrem a následnou likvidací odpadků se neustále snažíme vytvářet v našem městečku příjemné prostředí pro bydlení nás všech.

Vedení města bilancovalo první pololetí letošního roku.

V prvním pololetí tohoto roku se podařilo pro zlepšení možnosti parkování osobních aut zrealizovat označení parkovacích míst v ulicích Družstevní, Dostihová, nám. Svobody a sídlišti Padělky. Zvláště parkování na Padělkách je velmi problematické, proto doufáme, že se situace o něco málo zlepší. Poděkování patří všem zástupcům obytných domů, kteří pomohli s organizací přípravy na tuto akci.

Po zimních měsících utrpěly také naše místní komunikace. Opravy výtluků a propadlých překopů se uskutečnily ve všech částech Slušovic včetně místních komunikací mimo obydlené území. Podařilo se také opravit silniční rošt v ulici U Vodojemu, který byl ve velmi špatném stavu.

Pokračovali jsme také v opravách a budování nových chodníků. V ulici Dlouhá od křižovatky u zdravotního střediska směrem k sídlišti Padělky byl předlážděn chodník a opraveny vjezdy k rodinným domkům. V ulici Dostihová byl vybudován nový chodník pro zlepšení bezpečnosti chodců, zvláště dětí. 

 Pro chlapce, kteří hrají fotbal, byly na stadionu FC Slušovice zrekonstruovány další dvě šatny vč. sociálního zařízení.

 Nezapomínáme ale také na mládež, která není organizována v žádném klubu nebo spolcích. Pro ni i pro všechny ostatní zájemce jsme již v minulém roce připravili nevyužitý prostor u dostihové dráhy na bývalém parkovišti u Kvater. Do těchto prostor jsme v roce 2011 přesunuli víceúčelové hřiště a v letošním roce byl zhotoven na tomto hřišti nový povrch. V květnu byla připravena také plocha pro vybudování skateparku. V měsíci červnu byly instalovány na této ploše překážky. Na výběru a typu překážek se podílela velká skupina chlapců ze Slušovic, kteří společně s ostatními budou využívat skateparku ve svém volném čase pro sportovní vyžití na velmi slušné úrovni.

Velmi úspěšně pokračuje rekonstrukce bývalé sokolovny. Všechno nasvědčuje tomu, že termín ukončení bude dodržen a Slušovice již v letošním roce budou mít důstojné místo pro společenský život a kulturu. 

O dalších investičních i neinvestičních akcích probíhajících v našem městečku vás budeme informovat v dalších vydáních Slušovických novin a na webových stránkách. 

Vedení města

HLavní partneři