Inzerce
DomůNovinkyPandemie koronaviru se výrazně promítla i do hospodaření města

Pandemie koronaviru se výrazně promítla i do hospodaření města

V kladných číslech, a to 4,22 milionu korun, skončilo hospodaření města za první pololetí letošního roku. Přestože by se to mohlo zdát jako dobrá zpráva, městu Vizovice výrazně poklesly hlavně daňové příjmy. Právě jejich výpadek je jedním z nejcitelnějších zásahů do městské kasy. Pokles ovlivnila vládní opatření, která byla reakcí na šířící se epidemii koronaviru. „Sdílené daně obecně představují zhruba 70 procent rozpočtu všech obcí. Jejich výrazný výpadek ovlivní nejen plánované investice, ale v dalších měsících či letech může ovlivnit i provozní výdaje řady měst a obcí, Vizovice nevyjímaje,“ uvedla vedoucí finančního odboru města Vizovice Eva Kubíčková.

Pro představu – původně schválený rozpočet počítal s tím, že v roce 2020 budou daňové příjmy města ve výši 90,2 milionu korun. Kvůli koronavirové krizi zastupitelé schválili jeho upravenou verzi a v ní už rozpočet uváděl daňové příjmy pouze ve výši 81,7 milionu Kč. Skutečnost k 30. červnu ale byla pouhých 38,4 milionu Kč, což odpovídá plnění ve výši 47 % již upraveného rozpočtu. Pokud srovnáme výdaje, tak v únoru schválený rozpočet města počítal s celkovými výdaji roku 2020 ve výši 150,78 milionu, po úpravě zastupitelstvem to byla částka 142,21 milionu. Skutečné výdaje města v první polovině letošního roku činily 50,62 milionu, což odpovídá čerpání ve výši 36 % upraveného rozpočtu.

Pro město Vizovice, stejně jako pro všechny ostatní obce a města v České republice, je negativní vývoj daňových příjmů poměrně velkým problémem a negativní dopady se budou do investic i chodu města promítat i nadále. Radnice už v minulých měsících omezila plánované investice a rozhodla se podpořit jen ty akce, které jsou buď nezbytně nutné pro chod města a život občanů, nebo ty, na které je možné získat dotační podporu. „V novodobé historii Vizovic jde o vůbec nejsložitější období, ve kterém se radnice kdy ocitla. Na druhou stranu ale není možné úplně zastavit vše, co jsme si předsevzali. Možnosti vícezdrojového financování různých projektů pro zkvalitnění života občanů jsou teď pro nás jednou z priorit,“ řekla starostka Vizovic Silvie Dolanská.

HLavní partneři