Oznámení
  • SlideshowFx Plugin: Error message exists in the article

Umělci přijeli načerpat inspiraci do Držkové

Pondělí, 21 Květen 2012 22:26 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, Občanské sdružení Solisko | Značky Držková, Foto, Kašava Bookmark and Share

Fotoreportáž - Mezinárodní výtvarné sympozium Držková 2012, Camp Patriot Držková

Anna Schumacher, Zakopane, Polska Foto: PJ Horní Podřevnicko.cz
1. ročník MEZINÁRODNÍHO VÝTVARNÉHO SYMPOZIA DRŽKOVÁ se konal 7. - 16. 8. 2008. Iniciátory byli Ing. Jaroslav Šarman a jeho slovenský strýc - výtvarník Josef Šarman. Cílem tohoto projektu bylo zorganizovat akci mezinárodního významu, přitáhnout pozornost odborné i laické veřejnosti a zviditelnit tak obec.
Zúčastnilo se celkem 11 umělců z České republiky  a ze Slovenska. Ročník 2008 byl ročníkem zkušebním. Přes všechny komplikace se podařilo zorganizovat neméně vydařený 2., 3. a 4. ročník SYMPÓZIA DRŽKOVÁ.   
Letos se tedy sešli umělci v Držkové již popáté.
Spojením dvou myšlenkových proudů - možnosti výtvarné realizace a prezentace místa rodiště vznikla idea na vytvoření tradice výtvarného sympózia v Držková. U jejího zrodu stál na umělecké straně pan Josef Šarman z Bratislavy a na straně druhé Jaroslav Šarman z Držkové. Společnými silami se po dlouhých diskusích o formě, zaměření a cíli uvedeného setkání povedlo zorganizovat první ročník této výtvarné akce. Vzájemné obohacování pohledů na svět a nejbližší okolí spojené s realizací výtvarných děl inspirovaných nádhernou přírodou v Držkové, tak dalo vzniknout tradici, která si našla mnoho příznivců. Již od počátku bylo pořádání výtvarného sympózia v Držkové podporováno Zlínským krajem a svou záštitou poctil všechny jeho ročníky hejtman Zlínského kraje. Poslední dva ročníky byly obohaceny navíc o záštitu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který se taktéž zúčastnil slavnostní vernisáže u příležitosti ukončení 4. ročníku Mezinárodního výtvarného sympózia. Držkovské výtvarné sympózium za dobu svého konání již překročilo hranice České republiky, a to nejen díky časti výtvarníků ze Slovenska, ale také z Rakouska, Polska a Německa. Konání každého dalšího ročníku sympózia přispívá k plnění na počátku daných cílů a přináší tak užitek nejen zúčastněným ale i širokému okolí.

SlideshowFx: Album not found
Message: <!DOCTYPE html> <html lang=en> <meta charset=utf-8> <meta name=viewport content="initial-scale=1, minimum-scale=1, width=device-width"> <title>Error 404 (Not Found)!!1</title> <style> *{margin:0;padding:0}html,code{font:15px/22px arial,sans-serif}html{background:#fff;color:#222;padding:15px}body{margin:7% auto 0;max-width:390px;min-height:180px;padding:30px 0 15px}* > body{background:url(//www.google.com/images/errors/robot.png) 100% 5px no-repeat;padding-right:205px}p{margin:11px 0 22px;overflow:hidden}ins{color:#777;text-decoration:none}a img{border:0}@media screen and (max-width:772px){body{background:none;margin-top:0;max-width:none;padding-right:0}}#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/1x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;margin-left:-5px}@media only screen and (min-resolution:192dpi){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat 0% 0%/100% 100%;-moz-border-image:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) 0}}@media only screen and (-webkit-min-device-pixel-ratio:2){#logo{background:url(//www.google.com/images/branding/googlelogo/2x/googlelogo_color_150x54dp.png) no-repeat;-webkit-background-size:100% 100%}}#logo{display:inline-block;height:54px;width:150px} </style> <a href=//www.google.com/><span id=logo aria-label=Google></span></a> <p><b>404.</b> <ins>That’s an error.</ins> <p>The requested URL <code>/data/feed/api/user/HorniPodrevnicko.cz?thumbsize=200c</code> was not found on this server. <ins>That’s all we know.</ins>

SlideshowFx Copyright © 2010 www.OopsTouch.com