Oznámení
  • SlideshowFx Plugin: Error message exists in the article

Umělci přijeli načerpat inspiraci do Držkové

Pondělí, 21 Květen 2012 22:26 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, Občanské sdružení Solisko | Značky Držková, Foto, Kašava

Bookmark and Share

Fotoreportáž - Mezinárodní výtvarné sympozium Držková 2012, Camp Patriot Držková

Anna Schumacher, Zakopane, Polska Foto: PJ Horní Podřevnicko.cz
1. ročník MEZINÁRODNÍHO VÝTVARNÉHO SYMPOZIA DRŽKOVÁ se konal 7. - 16. 8. 2008. Iniciátory byli Ing. Jaroslav Šarman a jeho slovenský strýc - výtvarník Josef Šarman. Cílem tohoto projektu bylo zorganizovat akci mezinárodního významu, přitáhnout pozornost odborné i laické veřejnosti a zviditelnit tak obec.
Zúčastnilo se celkem 11 umělců z České republiky  a ze Slovenska. Ročník 2008 byl ročníkem zkušebním. Přes všechny komplikace se podařilo zorganizovat neméně vydařený 2., 3. a 4. ročník SYMPÓZIA DRŽKOVÁ.   
Letos se tedy sešli umělci v Držkové již popáté.
Spojením dvou myšlenkových proudů - možnosti výtvarné realizace a prezentace místa rodiště vznikla idea na vytvoření tradice výtvarného sympózia v Držková. U jejího zrodu stál na umělecké straně pan Josef Šarman z Bratislavy a na straně druhé Jaroslav Šarman z Držkové. Společnými silami se po dlouhých diskusích o formě, zaměření a cíli uvedeného setkání povedlo zorganizovat první ročník této výtvarné akce. Vzájemné obohacování pohledů na svět a nejbližší okolí spojené s realizací výtvarných děl inspirovaných nádhernou přírodou v Držkové, tak dalo vzniknout tradici, která si našla mnoho příznivců. Již od počátku bylo pořádání výtvarného sympózia v Držkové podporováno Zlínským krajem a svou záštitou poctil všechny jeho ročníky hejtman Zlínského kraje. Poslední dva ročníky byly obohaceny navíc o záštitu olomouckého arcibiskupa Mons. Jana Graubnera, který se taktéž zúčastnil slavnostní vernisáže u příležitosti ukončení 4. ročníku Mezinárodního výtvarného sympózia. Držkovské výtvarné sympózium za dobu svého konání již překročilo hranice České republiky, a to nejen díky časti výtvarníků ze Slovenska, ale také z Rakouska, Polska a Německa. Konání každého dalšího ročníku sympózia přispívá k plnění na počátku daných cílů a přináší tak užitek nejen zúčastněným ale i širokému okolí.

SlideshowFx: Album not found
Message: The Picasa API is deprecated. See https://developers.google.com/picasa-web/ for more details and the migration guide.

SlideshowFx Copyright © 2010 www.OopsTouch.com