Slušovští dobrovolní hasiči oslaví 130. výročí svého vzniku

Neděle, 18 Květen 2014 09:19 | Zdroj: SDH Slušovice | Značky Slušovice Bookmark and Share

Foto: SDH SLUŠOVICE
Dne 25. května 2014 proběhnou ve Slušovicích oslavy založení Sboru dobrovolných hasičů. SDH byl ve Slušovicích založen 5. května 1884 za představeného obce p. Františka Stračky, radního p. Josefa Dujky a p. Jana Chalupy.

Předsedou byl tehdy zvolen František Hrabě ze Seilernů, místopředsedou a velitelem Augustin Michálek (mlynář), jednatelem František Mackovík (učitel) a místovelitelem Antonín Stračka.

Současná slušovická organizace dobrovolných hasičů, která čítá na  v neděli oslaví nejen 130 let založení vzniku, ale i 10 let svěcení praporu SDH Slušovice a Města Slušovice.  

Na počest oslav významného výroční připravili slušovičtí hasiči bohatý program, který bude v poslední květnovou neděli (25. 5. 2014) probíhat takřka po celý den na několika místech v centru města.


SDH Slušovice zve srdečně všechny spoluobčany na následující PROGRAM: 

  • 7.00 – Budíček dechové hudby
  • 9.30 – Slavnostní mše svatá v kostele Narození sv. Jana Křtitele ve Slušovicích. Vystoupení mažoretek na prostranství před kostelem po ukončení mše svaté. Uctění památky zemřelých u pomníku padlých na náměstí položením kytic a věnců. Průvod z náměstí do Nové sokolovny ve Slušovicích.
  • 12.00 – Slavnostní schůze hasičského sboru v sále Nové sokolovny. Výstava hasičské techniky včetně historických vozidel na sokolské zahradě.
  • 14.00 – Ukázka hasičských zásahů Hasičského záchranného sboru ZLK a SDH Slušovice na náměstí Svobody před kostelem. Výstava Historie SDH ve Slušovicích v hl. sále sokolovny.
  • V průběhu celé oslavy bude v hasičské zbrojnici den otevřených dveří.