Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slušovicích

Pátek, 30 Květen 2014 18:31 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz | Značky Březová, Foto, Slušovice, Vizovice Bookmark and Share

Tisková zpráva a kompletní fotoreportáže z vydařených oslav

Oslava 130. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slušovicích
Slušovickými hasiči dlouho připravovaný den byl zahájen tóny trubek z věže kostela a následně budíčkem dechové hudby.

Všechny fotogalerie z oslav

Foto: 130 LET SDH Slušovice - Slavnostní přehlídky
Foto: 130 LET SDH Slušovice - momentky
Foto: 130 LET SDH Slušovice Slavnostní schůze
Foto: 130 LET SDH Slušovice - Společné foto, kladení věnců
Foto: 130 LET SDH SLušovice - Slavnostní mše

Hosté se scházeli k hasičské zbrojnici. Od zbrojnice vyšel slavnostní průvod do kostela Narození sv. Jana Křtitele, kde sloužil mši svatou za zakladatele dobrovolného hasičstva, jejich následovníky a rodinné příslušníky slušovský farář P. Mgr. Emil Matušú  SDB. Po mši sv. požehnal hasičský dopravní automobil Fiat Ducato. Poté všichni přítomní shlédli vystoupení mažoretek na náměstí.

 Úctyhodnou tradici,- vzpomenutí našich předchůdců položením kytice k pomníku padlých, uctění jejich památky chvilkou ticha a státní hymnou-, ukončil rázný pochod, při kterém se průvod vydal do nové sokolovny. Průvod zastavil zvuk hasičských sirén při spanilé jízdě dvaceti historických i současných hasičských vozidel, které vedl organizátor této jízdy Tomáš Blažek. Po tomto úchvatném zážitku proběhla v sále sokolovny slavnostní schůze, kterou písemně zdokumentovala jednatelka Soňa Vlachynská. Úvodem starosta města Ing. Petr Hradecký přivítal přítomné v sále, poděkoval SDH Slušovice za vykonanou práci, vyzdvihl finanční podporu hejtmana Zlínského kraje MVDr. Stanislava Mišáka hasičům. Součástí této slavnostní schůze bylo předání ocenění a vyznamenání těm, kteří podpořili jakýmkoliv způsobem činnost SDH Slušovice.

 Náměstek starosty krajského sdruženi hasičů Zlínského kraje Ing. Josef Bernátík, ocenil práci SDH Slušovice Medailí sv. Floriana udělenou Krajským sdružením hasičů Zlínského kraje a jako starosta Okresního sdružení hasičů Zlín, předal Stuhu k historickému praporu u příležitosti 150. výročí založení prvního českého dobrovolného hasičského sboru, kterou věnovalo OSH Zlín.

 Ředitel Územního odboru HZS ZK, Plk. Ing. Štefan Hrtús, poděkoval výjezdové jednotce a jménem ředitelky HZS ZK Plk. Ing. Jarmily Čičmancové Ph.D. předal SDH Slušovice Pamětní list a Erb sv. Floriana.

 Starosta SDH Slušovice Milan Novák a velitel sboru Dalibor Mika, předali starostovi města Slušovice Ing. Petru Hradeckému a místostarostovi Mgr. Jindřichu Elšíkovi pamětní vlaječku, Stuhu k historickému praporu města u příležitosti 130. výročí založení SDH Slušovice a Pamětní medaili k 150. výročí založení českého dobrovolného hasičstva. Bylo to poděkování městu Slušovice za vynikající spolupráci s hasičským sborem, kterou nám mnoho jiných hasičských sborů může závidět. Všem výše uvedeným byl předán Pamětní list.

 Po slavnostním přípitku proneseném Otcem Emilem, nastal čas na výborný oběd, který připravili kuchařky zdejší školy. Zvukovou kulisu slavnostnímu rázu oběda dodaly tóny cimbálové muziky Jiřího Nechanického. Účastníci mohli zhlédnout v sále sokolovny výstavu přenosných stříkaček. V zasedací místnosti sokolovny výstavu dobových fotografií a dokumentů SDH Slušovice.

 Na Sokolské zahradě byla k vidění historická a současná hasičská automobilová technika. Tam taky byl zahájen odpolední program, vystoupením mažoretek. Následně proběhla ukázka požárního útoku, kterým prezentovali svůj um a činnost mladí hasiči ze Slušovic. Poté se všichni přesunuli na náměstí, kde byla ukázka historického hašení požáru.

 Ukázka zásahu výjezdové jednotky SDH Slušovice – likvidace požáru osobního automobilu a zdravotní pomoc zraněnému.

 Program na náměstí ukončili členové HZS ZLK ukázkou vyprošťování osoby z automobilu pomocí hydraulických nůžek. Toto vše s humorem sobě vlastním komentoval Svatopluk Matůšů st.

 Závěr nedělního programu patřil opět  vystoupení mažoretek na sokolské zahradě a v sále sokolovny posezením u cimbálové muziky. Po celý slavnostní den bylo možno na Sokolské zahradě využít skákací hrad, trampolínu. Děti si mohli vyzkoušet stříkání vody z proudnice na cíl.

 Jako organizátory nás potěšil zájem široké veřejnosti o jednotlivé části slavnostního dne.

 Závěrem patří poděkování všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na uskutečnění slavnostního dne.

za výbor SDH Slušovice starosta Milan Novák