Inzerce
DomůNovinkyZdravotní středisko Vizovice

Zdravotní středisko Vizovice

Na podzim minulého roku proběhla v našem městě, sanace starého kina, které uvolnilo prostor pro výstavbu Zdravotního střediska ve Vizovicích. Samotné práce započaly v dubnu letošního roku, a to přeložkou kabelů vysokého napětí, které procházely přes dotčené staveniště.

Rozhled 2012 – 4. díl – Informace o konci jedné a začátku nové etapy Vizovic

Vzápětí následovaly zemní práce základových pásů včetně ležaté kanalizace a zásypů. Po zabetonování podlahové desky a izolací počátkem měsíce května začaly před našimi zraky růst svislé konstrukce 1. nadzemního podlaží. Po těchto konstrukcích byly v polovině května šalovány a následně betonovány vodorovné konstrukce.

Ve stejném režimu pokračovala výstavba druhého a třetího nadzemního podlaží včetně vodorovné konstrukce – střechy. V průběhu měsíce června a července byla rovněž prováděna výstavba vnitřních příček jednotlivých podlaží. Rovněž byly zahájeny práce elektroinstalačních rozvodů a vodo-topo.

Před řádným jednáním zastupitelstva dne 16. 7. 2012 měli zastupitelé včetně veřejnosti možnost za přítomnosti stavbyvedoucího se projít hrubou stavbou Zdravotního střediska a být seznámeni se stávajícím průběhem výstavby této důležité budovy v našem městě. Na přiložených fotografiích můžete zhlédnout časovou chronologii výstavby včetně vizualizací budoucího vnitřního zázemí Zdravotního střediska.

V říjnovém čísle VN Vás seznámíme s dalšími informacemi o postupu prací

ing. Roman Persun starosta Města Vizovice

[widgetkit id=63]

HLavní partneři