Ohlédnutí za V. Dobročinným bazarem Dotek

Čtvrtek, 03 Prosinec 2015 06:08 | Zdroj: Jarmila Zatloukalová, Dobročinný obchůdek Dotek Vizovice | Značky Vizovice Bookmark and Share

Ohlédnutí za V. Dobročinným bazarem Dotek
Ve dnech 9. – 12. Listopadu 2015 proběhl již V. Dobročinný bazar pořádaný Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, fakultou humanitních studií společně s Dobročinným obchůdkem Dotek Vizovice.

Hlavním cílem této aktivity je získání peněz pro společnost Dotek, jež poskytuje odlehčovací a pečovatelské služby seniorům, ale také informovat veřejnosti o práci se seniory či půjčovně kompenzačních pomůcek a v neposlední řadě nabídnout studentům možnost pomáhat jako dobrovolník.

Výtěžek z V. Dobročinného bazaru byl krásných 15 920,- a díky tomu, že bude částka nadací Divoké husy zdvojnásobena, budeme moci celých 31 840,- využít na rozšíření půjčovny kompenzačních pomůcek pro seniory.

Jsme rádi, že se do Dobročinného bazaru zapojuje stále více lidí a my díky tomu můžeme pomoci zpříjemnit život nejen našim klientům, ale i těm, o něž je pečováno doma, v domácím domácím

Děkujeme za podporu a přízeň a věříme, že VI. Dobročinný bazar bude stejně úspěšný.

Jarmila Zatloukalová, Dobročinný obchůdek Dotek Vizovice