Vizovické pečivo v roce 2014. V tradici rodu Halů pokračuje paní Kučerová

Středa, 26 Březen 2014 09:56 | Zdroj: Pro Horní Podřevnicko.cz text a foto Jaroslav Goiš | Značky Foto, Vizovice Bookmark and Share

Vizovické pečivo v roce 2014. V tradici rodu Halů pokračuje paní Kučerová
Halův pekařský rod působil ve Vizovicích od r. 1775. Prvním z řady Halů - pekařů byl Pavel Hala, který mohl začít pekařit díky tomu, že byl jako kostelník osvobozen od roboty. Řemeslo po něm v přímé linii přecházelo z otce na syna - Václav Hala - František Hala st. - František Hala ml. - Dušan Hala.

K největšímu rozvoji pekařského řemesla došlo po první světové válce za konjuktury.

František Hala ml. přestavěl dům na větší, rozšířil dílnu a nechal v roce 1925 zabudovat parní pec, která je dodnes v původním a provozuschopném stavu. Jeho syn Dušan Hala (nar. v roce 1920) po něm převzal pekárnu 3 roky před znárodněním. Pekárna po znárodnění ještě nějakou dobu fungovala jako pobočka národního podniku Pekárny Gottwaldov.

V roce 1955 byla pobočka zrušena a pekárna se nadále 1-2 dny v týdnu využívala na pečení svatebních koláčků. Dušan Hala s manželkou Julií a dcerou Svatavou se nadále věnovali lidovému umění, které se v rodině dědilo po generace. Pečení Vizovického pečiva a výroba figurek ze sušeného ovoce souvisela s pekařským řemeslem, navíc ještě vyráběli valašské batikované kraslice.

 Dušan i Svatava získali tehdejší titul "mistr lidové umělecké výroby " a prezentací své výroby v tisku, televizi, na výstavách a pořádáním přednášek v 60. - 90. letech významně přispěli k věhlasu vizovického lidového umění.

Dnes v jejich tradici pokračuje vnučka paní Helena Kučerová, jejíž práci se Vám pokouším představit.

Jaroslav Goiš Vizovice