Stavbu přeložky silnice I/49 Vizovice - Lhotsko zahájena

Úterý, 17 Březen 2015 06:32 | Zdroj: ŘSD | Značky Bratřejov, Lhotsko, Vizovice

Bookmark and Share

Stavbu přeložky silnice I/49 Vizovice - Lhotsko zahájena
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) ČR včera začalo stavět přeložku silnice I/49 Vizovice - Lhotsko. Stavba za 187 milionů korun bez DPH má vyřešit problémy, které způsobuje silnice s řadou nepříjemných zatáček, jež je úzká pro kamiony. Uleví se také obyvatelům Lhotska, které hustá doprava sužuje léta.

Přeložka silnice I/49 řeší vyloučení dopravně nevhodného úseku stávající silnice I/49 v rozsahu od výjezdu z Vizovic, dále vedoucího přes obec Lhotsko po napojení na zrekonstruovaný úsek silnice I/49 před obcí Bratřejov.

Zmíněný úsek je problematický z důvodu nevhodného směrového vedení trasy s malými poloměry směrových oblouků, a to zejména v obci Lhotsko. Nevyhovující je i výškové vedení trasy představující malé poloměry výškových oblouků a velké podélné spády. Trasa je nepřehledná a neumožňuje také vlivem malé šířky vozovky v celém úseku bezpečné předjíždění. Za nepříznivých klimatických podmínek zejména v zimním období se situace značně zhoršuje. Ostré zatáčky jsou příčinou častých dopravních nehod. Celkově je prostorové vedení trasy stávající komunikace značně omezujícím prvkem plynulosti dopravy, zejména pak dopravy kamionové.

Odklonění tranzitní dopravy mimo obec Lhotsko bude mít významný kladný dopad na životní prostředí obyvatel obce právě z hlediska výrazného snížení emisní, hlukové a dopravní zátěže. Do obce bude nadále zajíždět pouze autobusová linka, dopravní obsluha, zásobování a místní osobní doprava.

Trasa přeložky byla zvolena tak, aby míjela stávající obytnou zástavbu a zároveň umožnila napojení obce Lhotsko a prostřednictvím hospodářských sjezdů byl umožněn pří- stup na pozemky v okolí trasy.