Inzerce

HVOZDENSKÉ SETKÁVÁNÍ

HVOZDENSKÉ SETKÁVÁNÍso10čvc15:00so23:50Typ událostiAkce pro celou rodinu,ZábavyHvozdná, hřiště15:00 - 23:50

podrobnosti o události

V sobotu 10. čer­vence 2021 od 15 hod. Areál hřiště na Osmeku.

  • selátko na grilu zdarma (Hvozdňané)
  • skákací hrad
  • malování na obličej
  • škrábaná zmrzlina a ledová tříšť
  • DJ Jára

Na základě Mimořád­ného opatření Minister­stva zdravot­nictví jsou všichni účastní­ci, s výjim­kou dětí do 6 let, povinni při příchodu na akci prokázat splnění jedné z násle­dujících podmínek:

  • doložit negativní PCR test starý nejvýše 7 dní,
  • doložit negativní antigenní test starý nejvýše 72 hodin,
  • doložit prodělání laborator­ně potvrze­ného onemocně­ní covidem-19 v době ne delší než 180 dnů před dnem konání ak­ce,
  • doložit dokončené očkování proti covidu-19 (jedna dávka u jedno­dávkových vakcín, dvě dávky u dvoudáv­kových vakcín), přičemž od poslední dávky musí uběhnout nejméně 14 dní

Pokud nesplňu­jete podmínku ukončené­ho očkování, popř. prodělání nemoci, zajistěte si prosím včas provedení testů. V průběhu akce dodržujte veškerá platná hygienic­ká pravidla a nařízení.

více

místo konání

Hvozdná, hřiště