Inzerce

Farní odpoledne a přednáška Marka Orko Váchy

Farní odpoledne a přednáška Marka Orko Váchyso01říj15:00so21:00Typ událostiPřednáška,Akce pro celou rodinuTrnava. Kostel Navštívení Panny Marie, Trnava 22, 763 18 Trnava15:00 - 21:00

podrobnosti o události

V loňském roce jsme vzhledem k pandemii nemohli náležitě oslavit 110. výročí vysvěcení našeho kostela. Protože letos vypadá situace lépe, snažíme se  vymyslet novou oslavu. Bude to tedy 111. výročí, ale to vůbec nevadí. Je to určitě důvod, abychom se společně sešli v naší farnosti. Podařilo se nám získat zajímavého hosta pro Farní den, který se uskuteční v sobotu 1. října 2022. Naše pozvání přijal P. Mgr. Marek Orko Vácha, Ph.D., který je farním vikářem Římskokatolické akademické farnosti Praha, dále přednostou ústavu etiky na III. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze a administrátorem farnosti Lechovice u Znojma. Na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity v Brně vystudoval obor molekulární biologie a genetika. Teologii studoval v Olomouci a v Bruselu. V letech 1997 a 2000 se účastnil dvou výprav na Antarktidu.
V roce 2002 žil šest měsíců v trapistickém klášteře Sept-Fons ve Francii. Je autorem více než 15 knih.

S jeho myšlenkami určenými všem bez rozdílu, se už předem můžete seznámit například na jeho blogu.

Již nyní jste srdečně zváni na setkání s naším vzácným hostem. Určitě to bude stát za to!

Lubomír Vývoda

Představení přednášky Krajina, zrcadlo duše:

Nejen umělecká díla architektury, i krajina odráží stav mysli lidí, kteří ji přetváří. Ve vztahu k zemi se současná Evropa nachází mezi dvěma extrémy: utilitaristickým přístupem, který vnímá hodnotu krajiny jako hodnotu minerálů v ní obsažených a panteistickým zbožšťováním. Křesťanství vnímá zemi jako dílo Boží, nic více, avšak také nic méně. Zemi tak z perspektivy židovství a křesťanství potřebujeme ze dvou důvodů: aby nás sytila a abychom skrze ni kontemplovali Boha.

více

místo konání

Trnava. Kostel Navštívení Panny Marie

Trnava 22, 763 18 Trnava