SEDM POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELE NA KŘÍŽI - Alfred Strejček, Janáčkovo kvarteto

Vizovice, Kostel sv. Vavřince

Datum, čas: Pátek, 31 Březen 2017 18:30

SEDM POSLEDNÍCH SLOV VYKUPITELE NA KŘÍŽI - Alfred Strejček, Janáčkovo kvarteto
Město Vizovice a Římskokatolická farnost Vizovice připravily další společný program, kterým se kostel sv. Vavřince otvírá širší veřejnosti. Je jím koncert, na kterém zazní skladba Josepha Haydna (1732–1809) Sedm posledních slov Vykupitele na kříži.

Tuto skladbu komponoval Haydn na objednávku biskupa ze španělského města Cádizu. Představuje ve skladatelově uměleckém odkazu jednu z nejzajímavějších položek. Haydn sám řadil toto dílo mezi svá nejlepší. Sedm pomalých vět orámovaných introdukcí a rychlou závěrečnou větou (Terremoto – Zemětřesení), mělo sloužit jako mezihry při bohoslužbě, která probíhala – s efektním divadelním aranžmá – na Velký pátek v cádizské katedrále. Každá z oněch sedmi vět ilustruje hudbou slova, jež Kristus pronesl na kříži v posledních okamžicích svého života. Haydn zkomponoval pro Cádiz nejprve dílo orchestrální, ale již rok po premiéře, která se uskutečnila roku 1787 pod autorovou taktovkou, je převedl do kvartetní podoby a ve stejné době také revidoval verzi klavírní. Ta sice nevzešla z jeho ruky, ale skladatel ji považoval za „velmi zdařilou“. Oratorium se stejným názvem vzniklo až o několik let později. Každá z oněch čtyř podob má své kvality a těžko říci, které z nich dát přednost.

My si budeme moci vyslechnout verzi pro smyčcové kvarteto, a to v podání brněnského Janáčkova kvarteta. Promluvy na motivy evangelií a básníka Jaroslava Durycha napsal a přednese Alfred Strejček. Kombinace niterné hudby a doprovodných textů je přístupná pro všechny posluchače, i ty, kteří nemají s „vážnou“ hudbou zkušenosti. Zároveň tento koncert bude příležitostí k zamyšlení v době, kdy se budeme připravovat na vrchol postní doby – pašijový týden. Jak uvádí A. Strejček: „Ztišený výraz, plný vnitřní dramatičnosti, ale zároveň až dojemné spoluúčasti, dává posluchači možnost nahlédnout na smysl oběti Božího Syna i na nejvyšší stupeň projevené lásky, která se jeho smrtí stává naším vykoupením. Je to v pravdě dílo duchovní, které odpovídá na otázky po smyslu lidského žití a ukazuje jedinou možnou cestu naplnění života – cestu lásky.“

Koncert, který se bude konat v pátek 31. března 2017 od 18.30 hod. v kostele sv. Vavřince ve Vizovicích je první akcí, připravovanou v rámci doprovodného programu k jubilejnímu 50. ročníku Vizovického zámeckého kulturního léta Aloise Háby. Současně si jím připomeneme 70. výročí vzniku Janáčkova kvarteta.