Dětský maškarní karneval

Místo konání - Jasenná, Sokolovna
Datum, čas: Sobota, 22 Únor 2020 15:00

SRPDŠ Jasenná při ZŠ Jasenná pořádá tradiční dětský karneval. Na děti čeká hudba, tanec, soutěže a bohatá tombola. Občerstvení zajištěno Vstupné: děti 20 Kč, dospělí 50 Kč
Dětský maškarní karneval