Adventní koncert

Místo konání - Slušovice, Nová Sokolovna
Datum, čas: Sobota, 09 Prosinec 2017 19:00

Adventní koncert
Od 2. října jsou v Městské knihovně ve Slušovicích v prodeji vstupenky na adventní koncert, který pořádá Město Slušovice v sobotu 9. prosince 2017 v 19 hodin v Nové sokolovně ve Slušovicích. Účinkují: Lenka Rafajová (soprán), Kateřina Oškerová (mezzosoprán), Jiří Kadavý (klavír), Jiří Kundl, j. h. (klarinet), Monika Dedičová, j. h. (hoboj).

Vstupné 70 Kč.

Repertoárový list

 • A. Dvořák – Moravské dvojzpěvy: Věneček; Veleť, vtáčku
 • J. S. Bach – Concerto in f minor pro hoboj a klavír
 • A. Vivaldi – Laudamus Te
 • J. S. Bach – Schafe können sichr Leiden, kantáta
 • W. Gomez – Ave Maria
 • C. Ph. E. Bach – Siciliano pro hoboj a klavír
 • G. Gilpin – Adeste Fideles
 • C. Gerlitz – Evening Rise
 • B. Harlan – Amazing Grace
 • J. Fiala – Koncert pro anglický roh a klarinet – Allegro moderato
 • S. Rachmaninov – Let čmeláka
 • Výběr vánočních koled

Lenka Rafajová – soprán

Klasický zpěv začala studovat na státní konzervatoři v Brně u prof. B. Morávkové, studium dokončila na soukromé konzervatoři Dezidera Kardoša v Topoĺčanech pod vedením prof. Evy Pacovské. Soukromé studium u prof. N. Romanové (JAMU Brno)  a I. Troupové (Akademie staré hudby – MU Brno). Účast na Mezinárodní pěvecké soutěži Anglo - Czechoslovak Trust v Londýně – 2. místo (2007), Mezinárodní mistrovské kurzy v Komárně u D. Livorové (2008), Letní škola barokní hudby u K. Mazalové (2012). Spolupracovala s komorním orchestrem města Blanska pod vedením Z. Nádeníčka, s filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. V současné době učí na ZUŠ Zlín a věnuje se koncertní činnosti s triem Ars Animae.

Kateřina Oškerová - mezzosoprán

Narodila se 17. 12. 1980 ve Slavičíně. Od dětství ráda zpívala, ale profesionálního pěveckého vedení se jí dostalo až v dospělosti při studiu Církevní konzervatoře v Kroměříži, kterou absolvovala v roce 2004 u MgA. Emílie Chudovské (SR). Po roční odmlce se rozhodla svůj talent rozvíjet na Vysoké škole múzických umení v Bratislavě, kde první tři roky studovala u prof. Viktórie Stracenské a magisterské studium absolvovala v roce 2010 u prof. Mgr. art. Petra Mikuláše, ArtD. Při studiu se věnovala koncertní činnosti, vedla hlasové výchovy ve smíšených sborech a hostovala v opeře Slovenského národního divadla. Nyní se věnuje pedagogické činnosti na ZUŠ Zlín a ZUŠ Zlín - Jižní Svahy, úzce spolupracuje s Holešovským komorním orchestrem, je členkou tria Ars Animae a vystupuje při různých společenských událostech.

Její široký repertoár tvoří jak písňová, tak operní tvorba.

Jiří Kadavý – klavír

(*1983) Studoval na ZUŠ hru na klavír, trombon, zpěv, byl členem několika pěveckých sborů, hrál ve školním orchestru a jako klavírista spolupracoval s mnoha hudebníky jako korepetitor a komorní hráč. V roce 1999 složil úspěšně přijímací zkoušky na konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži v oboru hra na klavír. V průběhu studia získal mnohá ocenění na mezinárodních klavírních soutěžích (Beethovenův Hradec, Mezinárodní Smetanovská klavírní soutěž, Přehlídka konzervatoří ČR aj.) Vystupoval taktéž jako sólista s několika orchestry. Zúčastnil se mistrovských interpretačních kurzů pod vedením významných světových osobností. V roce 2005 vstoupil na Vysokou školu múzických umení v Bratislavě obor hra na klavír ve třídě doc. Ivana Gajana. Od druhého ročníku začal souběžně studovat obor dirigování sboru u Mgr. art. Ondreja Šaraje, Art.D, orchestrální dirigování u Mgr. art. Mariána Lejavy, Art.D. Studia zakončil červeným diplomem z klavíru (2010) a dirigování (2012). Souběžně   se studiem se věnuje pedagogické praxi – v letech 2002-2011 na ZUŠ v České Třebové, od roku 2010 jako pedagog hlavního oboru hra na klavír na Konzervatoři      P. J. Vejvanovského Kroměříž. Vedle klavírní činnosti aktivně působí jako dirigent.

Monika Dedičová – hoboj

Absolvovala hru na hoboj na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži (Viktor Kozánek, Gabriela Kummerová), v současné době studuje HAMU v Praze ve třídě Liběny Séquardtové. Zúčastnila se mnoha interpretačních kurzů – Vilém Veverka, Dušan Foltýn, Dominik Wollenweber. V roce 2012 získala 1. cenu na Soutěžní přehlídce konzervatoří a hudebních gymnázií ČR. V roce 2012 působila v Moravské filharmonii Olomouc. Od roku 2013 je členkou Filharmonie Bohuslava Martinů a rovněž pravidelně hostuje s orchestry v ČR (Filharmonie Brno, FOK, Moravská filharmonie). Je také vyhledávanou spoluhráčkou v komorních formacích, se kterými pravidelně koncertuje.  

Jiří Kundl - klarinet
Absolvoval Konzervatoř P. J. Vejvanovského v Kroměříži ve třídě Miroslava Šišky a Akademii Múzických umění v Praze pod vedením Štěpána Koutníka. Účastnil se mistrovských kurzů Francouzsko-české akademie v Telči u Michela Raisona. Od roku 1999 je prvním klarinetistou Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín a spolupracuje s dalšími symfonickými a komorními orchestry. Jako sólista se představil v koncertech W. A. Mozarta, F. V. Kramáře, A. Coplanda, C. M. Webera, R. Kubína, F. Mendelssohna-Bartholdyho za doprovodu Filharmonie B. Martinů a dalších předních českých orchestrů (Pražská komorní filharmonie, Severočeská filharmonie Teplice, Talichův komorní orchestr, Komorní filharmonie Pardubice, Festivalový orchestr Petra Macka). Kromě sólové a orchestrální hry vystupuje často také jako hráč v řadě komorních seskupeních. V letech 1998-2004 byl členem dechového kvinteta Omega, se kterým uskutečnil celou řadu koncertů a provedl mj. Concerto da camera pro dechové kvinteto a smyčcový orchestr J. Ceremugy za doprovodu Talichova komorního orchestru. Je členem dechového tria Ligneus, se kterým pravidelně koncertuje doma i v zahraničí a Tria basetových rohů CCCXII. Od roku 2006 se rovněž věnuje pedagogické činnosti na Konzervatoři P. J. Vejvanovského v Kroměříži a v ZUŠ Zlín.