Adventní koncert. Vyprodaná Sokolovna tleskala vážné hudbě

Úterý, 08 Prosinec 2015 08:17 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, Foto - PJ, Autor článku - Kateřina Oškerová | Značky Slušovice

Bookmark and Share

Fotoreportáž

V prostorách sálu Nové sokolovny ve Slušovicích se o „Mikulášské“ neděli uskutečnil již tradiční adventní koncert, na který byli tentokráte pozváni hudebníci místní a z blízkého okolí. Nová sokolovna se docela v krátkém čase zaplnila obecenstvem toužícím po pohlazení duše, avšak mnozí snad ani netušili, co je čeká.

Program, který toho večera zazněl, byl velmi rozmanitý a dle mého názoru byl proveden na vysoké umělecké úrovni, což je patrno z mnoha kladných ohlasů. Pěveckých partů se zhostily, Lenka Rafajová – soprán a Kateřina Oškerová – mezzosoprán, Kateřině Bělohlávkové náleželo krásně procítěné intermezzo koncertu v podobě Bachovy skladby „Air“, kterou zahrála na housle. Všechny provedené skladby zazněly za klavírního doprovodu Jiřího Kadavého, který se nejen úžasným způsobem podílel na korepetici již zmiňovaných umělkyň, ale „vystřihl“ zde také dvě náročné sólové klavírní skladby, za něž byl odměněn bouřlivým potleskem.

Z celého večera byla patrna slavnostní a důstojná předvánoční atmosféra, kterou podtrhlo průvodní slovo, jehož se ujala paní Miloslava Pšenčíková. To ve spojení s krásnou hudbou připravilo posluchačům velmi hluboký umělecký, ale i duchovní zážitek. Za což jí patří velký dík.

I ve mně jako interpretce tento večer zanechal velmi hlubokou stopu a krásný pocit, že mnoho přátel a známých mohlo zakusit dotek nebe, prostřednictvím povznášející hudby v této někdy uspěchané době a moment zastavení se tady a teď. Kéž se tak může dít častěji.

Velké díky patří také Městu Slušovice, pod jehož záštitou se koncert mohl uskutečnit.

 S přáním krásné a především klidné předvánoční doby Kateřina Oškerová