„Živá hipoterapie“ pomáhala na Březové i v letošním roce

Sobota, 19 Listopad 2016 14:01 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, foto - Biofarma Březová | Značky Březová, Slušovice, Vizovice

Bookmark and Share

V letošním roce zrealizovali na Biofarmě Březová už třetí běh projektu hipoterapie s názvem Živá hipoterapie. Na tuto aktivitu s koňmi se biofarmě podařilo získat podporu ze Sociálního fondu Zlínského kraje. Pro klienty se zdravotním postižením to znamená bezplatné poskytnutí až 30minutové lekce zdarma.

„Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a dospělých osob se zdravotním postižením. Terapii pomocí koní poskytujeme osobám jak s mentálním, psychiatrickým i s tělesným postižením. Podmínkou zapojení se do projektu Živá hipoterapie je průkazka ZTP, ZTP/P. Není limitován věk ani míra podpory a zdravotní postižení klienta. V podstatě k nám dochází děti, kdy nejmladšímu je asi 5 let a nejstarším klientům i přes 70 let,“ vysvětlila Michaela Bičová z březovské biofarmy.

„Význam projektu je zejména v tom, že kůň je živý. Živý a dynamický, dokáže se lidem se zdravotním postižením přizpůsobit, vycítí bolesti, nálady, pocity a svými pohyby a projevy tyto bolesti u osob se zdravotním postižením pomáhá zmírnit a efektivně terapeuticky působit. Ne vždy je cílem jízda v pohybu na koni. Přistupujeme ke každému vždy individuálně. Někdy stačí být v kontaktu s teplem koně, někdy pár minut v kroku nebo ve stoje. Někteří klienti potřebují pohyb a dynamiku a tak jezdíme celou lekci“, popisuje své zkušenosti s hipoterapií realizátorka projektu.

„Cítím se vděčně za finanční podporu Zlínského kraje, je to smysluplná práce s lidmi, kterým koně pomáhají“, poděkovala realizátorka projektu Michaela Bičová.