Zájem o dotace se zvyšuje

Pátek, 25 Květen 2012 08:07 | Zdroj: Mgr. Petr Žůrek, Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko,o.s. | Značky Hvozdná, Kašava, Neubuz, Ostrata, Podkopná Lhota, Slušovice, Trnava, Veselá, Vizovice, Vlčková, Zádveřice Bookmark and Share

Tisková zpráva - Vizovice

Zájem o dotace se zvyšuje
Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko ukončila v tomto týdnu příjem žádostí o dotaci. Letošní zájem byl zcela mimořádný a překonal všechny minulé roky. Zájemci budou o svém umístění informováni do tří týdnů.

Člen výběrové komise a starosta obce Jasenná pan Pavel Machovský nám řekl: „Po pěti letech činnosti MAS se zájem o dotace pro venkov zvyšuje. Máme výhodu znalosti podmínek „zdola“. Výběrová komise bude mít letos opravdu těžkou situaci. Budeme v našem rozhodování maximálně transparentní. Zájemci o dotaci mohou dokonce představit svůj projekt na veřejné obhajobě“.

Zatímco vloni bylo přihlášeno 13 projektů za celkem 9,3 mil., letos už to bylo 17 projektů za 12,9 milionu. Celková výše požadované dotace všech žadatelů je 6,6 mil., rozděleno však může být pouze 3,8 milionu Kč. Mezi velmi zajímavé projekty patří např. projekty obcí na obnovu chodníků nebo dětského hřiště, modernizace budov, nákup strojů pro zemědělce, ale i obnova multifunkčního sálu nebo využití moderní technologie mírné osmózy při sanaci zdiva historické budovy. Nejvýznamnější skupinou žadatelů jsou zemědělci, za nimi následují neziskové organizace.

Manažer Petr Žůrek dodal: „Letošní zájem překonal všechna očekávání. Už dnes je zřejmé, že dotace pro rozvoj venkova by mohly být několikanásobně vyšší a přesto nebudou stačit na pokrytí potřeb. Plánovací období na roky 2014 – 2020, které se již připravuje, může významně ovlivnit další kvalitu venkovského života“.

MAS – je otevřené sdružení lidí se společným zájmem o rozvoj venkovského území, ve kterém žijí. MAS = zkratka pro Místní akční skupinu. V EU jsou to Local Action Groups (LAG). MAS je zpravidla nezisková organizace, jejímiž členy jsou místní obyvatelé, zástupci veřejné či neveřejné sféry, neziskových organizací, podnikatelé. Zástupci nestátních a nesamosprávních subjektů musí tvořit více než 50% členské základny. S využitím programu LEADER se snaží o rozvoje venkovských oblastí, kde působí. Iniciativa LEADER se opírá o přístup zdola nahoru, vychází ze zkušenosti, že venkovské oblasti mohou významně přispět ke svému rozvoji. V České republice je zaregistrováno více než 140 MAS.

Mgr. Petr Žůrek, ST. D., tel. 777 304 299

Místní akční skupina Vizovicko a Slušovicko,o.s.

Masarykovo náměstí 1007

763 12 Vizovice

Pavel Machovský, 603581256