Vizovickou sezónu plesů zahájil originální Valašský bál

Úterý, 17 Leden 2017 07:44 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, foto PJ | Značky Jasenná, Vizovice Bookmark and Share

Fotoreportáž

Mezi plesy v regionu větší originál nenajdete. Tradiční prostředí dřevěné vizovské sokolovny, cimbálové muziky, krojované taneční soubory, vůně kyselice, klobás i slivovice. Vše v nefalšovaném valašském balení. Vítejte na 32. Valašském bálu souborů Portáš a Vizovjánek!

Na plese zahájeném tradičním defilé všech krojovaných účastníků, se předtančení ujal host -zlínský soubor Kašava za doprovodu CM Kašava, domácí Vizovjánek za doprovodu CM Ocún  a valašský soubor Portáš z Jasenné s CM Vizovský Juráš . Všechny muziky se po té střídaly a hrály k tanci i hrám ještě dlouho po půlnoci.  Valašský bál každoročně vítá také milé návštěvníky z řad okolních souborů – toho sobotního se zúčastnili mimo jiné zlínský Bartošův soubor, Javorník z Brna či Soubor valašských písní a tanců Kyčera.

„Chtěla bych mnohokrát poděkovat všem vystupujícím i hostům našeho bálu, účast byla ještě vyšší než v předchozích letech a atmosféra opět výtečná, dokonale valašská. Nesmím zapomenout na pány Stanislava Mikuláštíka a Hynka Tichého. Ti nesou na svých bedrech hlavní díl organizačního zajištění plesu, za což jim patří velké poděkování,“ řekla portálu Horní Podřevnicko Jitka Macková, dlouholetá vedoucí souboru Vizovjánek. A přidala i jedno historické srovnání a další zvláštnost Valašského bálu: „Za starých časů, když se na Valašsku konala zábava, děti mohly nahlížet jen z pod oken a na bál jako takový nesměly jít. Ale soubor Portáš, který dělal Valašský bál původně sám, už od začátku zval na vystoupení právě náš Vizovjánek. S dětmi měl velkou trpělivost, a když naše děti dorostly, i ony se začaly podílet na organizaci celého Valašského bálu. Tak vlastně vznikla tato pořadatelská spolupráce.“