Štípští varhaníci zahrají již po třetí ...

Pátek, 27 Září 2013 02:50 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz | Značky Štípa Bookmark and Share

Foto: www.stipa.cz
To, že v poutním chrámu Narození Panny Marie ve Štípě jsou dochované původní varhany, je zasvěceným známo. Méně známé je to, kdo tento vzácný nástroj ve Štípě umí rozeznít.
Hra na varhany je poměrně složitá, protože kromě hraní rukama, podobně jako na klavír, je nutno hrát i nohama na tzv. pedály, které vydávají nejnižší basové tóny.Ve Štípě mají to štěstí, že v místě působí hned několik varhaníků od těch „stálých - starších“ přes mladší, dokonce přímo na varhanách v kostele probíhá pro žáky výuka hry na tento královský nástroj, kterou zaštiťuje ZUŠ Morava. Pokud Vás zajímá, jak štípští varhaníci umí svůj nástroj rozeznít, tak jste velmi srdečně zváni na jejich každoroční varhanní koncert, který se letos koná v neděli 29. září v 17:00. Koncert proběhne i přesto, že kůr, na kterém jsou varhany umístěny, je zakryt lešením kvůli probíhajícímu restaurování maleb nad varhanami. Vstupné je dobrovolné, případný výtěžek bude použít právě na tyto restaurátorské práce.