Starostové Zlínského kraje se sejdou v Kostelci u Zlína

Sobota, 17 Leden 2015 08:42 | Zdroj: MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s. | Značky Slušovice, Vizovice

Bookmark and Share

Foto: HORNÍ PODŘEVNICKO
„Evropské fondy po lopatě“ a jak se v nich zorientovat? Aby naše obce byly i v budoucích letech co nejúspěšnější ve svém rozvoji, pořádá Sdružení místních samospráv (SMS ČR) ve spolupráci s Místními akčními skupinami Zlínského kraje pro starosty a starostky vzdělávací program, který se uskuteční v pondělí 19. 1. 2015 od 15:00 v Hotelu Lázně Kostelec.

Moře zkratek a nová pravidla a příležitosti, které přináší nové plánovací období  je tématem vzdělávacích aktivit organizovaných pro starosty našeho kraje. Kostelecký workshop je jedním z výstupů projektu SMS ČR s názvem „MAS jako nástroj spolupráce obcí pro efektivní chod úřadů“.  Vzdělávání pomůže se zorientovat v záplavě zkratek a pravidel, jenž přináší nové Operační programy. Účastníci se také dozví o možnostech čerpání finančních prostředků pro obce v programovém období 2014+ a mnoho dalšího.

 „V nových možnostech je třeba se co nejdříve zorientovat a připravit co nejvíce kvalitních projektů“, říká hlavní koordinátor projektu Tomáš Chmela. „Evropské fondy po lopatě zní lákavě, snažíme se srozumitelně a efektivně pracovat pro naše obce, snad se nám bude dařit realizovat mnoho projektů ke spokojenosti všech našich občanů “, dodává ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko a hlavní krajský koordinátor Petr Žůrek. Zlínský kraj je prvním místem realizace tohoto vzdělávání v České republice. 

MAS – Místní akční skupina - je otevřené sdružení lidí se společným zájmem o rozvoj venkovského území, ve kterém žijí. MAS je nezisková organizace, jejímiž členy jsou místní obyvatelé, zástupci veřejné či neveřejné sféry, neziskových organizací, podnikatelé. Zástupci nestátních a nesamosprávních subjektů musí tvořit více než 50% členské základny. S využitím programu LEADER se snaží o rozvoje venkovských oblastí, kde působí. Iniciativa LEADER se opírá o přístup zdola nahoru, vychází ze zkušenosti, že venkovské oblasti mohou významně přispět ke svému rozvoji. V České republice je zaregistrováno asi 180 MAS.
Sdružení místních samospráv České republiky je organizace pro podporu a organizaci venkovských samospráv, jeden z hlavních aktérů vyjednávání podmínek pro budoucí čerpání z EU. Vzniklo ve Zlínském kraji a je rozšířené v celé ČR.

Kontakty:

Mgr. Petr Žůrek, S.T. D., tel. 777304229

MAS Vizovicko a Slušovicko, o. p. s.

Masarykovo náměstí 1007

763 12 Vizovice

 

Mgr. Tomáš Chmela, 724776797

tajemník SMS ČR, hlavní manažer projektu