Domino rozšířilo ve Slušovicích nabídku aktivit pro celou rodinu

Čtvrtek, 03 Září 2015 08:34 | Zdroj: www.idomino.eu, úvodník M. Hefková | Značky Slušovice Bookmark and Share

Aktivity pro školní rok 2015/2016

Domino rozšířilo ve Slušovicích nabídku aktivit pro celou rodinu
Komunitní centrum pro rodinu DOMINO od nového školního roku přichází s několika zajímavými aktivitami. Počínaje cvičením s maminkami pro ty nejmenší, nabídkou otevřené herny pro rodiče s dětmi, či hlídáním dětí v dopoledních hodinách nebo např.výtvarným tvořením pro děti i dospělé.
To "svoje pravé ořechové "  si mohou najít děti malé, větší i velké.

Aktivity pro školní rok 2015/2016

Komunitní centrum pro rodinu DOMINO – Slušovice

1. Aktivity pro maminky (ale i tatínky či babičky) s dětmi

KLUBÍČKO – hodina na sebe navazujícího cvičení pro maminky s dětmi ve věku od 1 do 2 let. Jedná se o motorická cvičení pro správný rozvoj dětí pomocí pohybových her, říkadel a písniček. Cvičení vede odborná lektorka za pomocí různých motorických i terapeutických pomůcek. Cvičení probíhá v dopoledních hodinách. Jeden běh trvá 12 lekcí.
Cena za permanentku na 12 lekcí je 720 Kč. Možnost jednorázového vstupu 80 Kč za lekci.

DŽAMPÍK – pro rodiče či prarodiče s dětmi od 2 do 6 let. Sportovní klub pro děti, kde se pomocí pohybu seznamují s okolním světem, učí se jak koordinovat své tělo, pomocí různých pohybových her rozvíjí především svoje motorické dovednosti. Individuální přístup, omezený počet míst ve skupince. Děti jsou do skupinek rozděleny dle věku. Jeden běh trvá 12 lekcí.
Cena za permanentku na 12 lekcí je 720 Kč. Možnost jednorázového vstupu 80 Kč za lekci.

SPORŤÁCI – Energie hodně značí, že ti tenhle kroužek stačí. Jestli energie hodně máš, s námi na tom vyděláš. Pojď si zahrát se Sporťáky floorball nebo fotbálek, jiné hry tam také známe, překážkovou dráhu máme.
Sportovní kroužek pro děti ve věku od 3 let. Je zaměřen na osvojování základních pravidel míčových her, rozvoj motoriky a obratnosti v pohybu. Jeden běh trvá 12 lekcí.
Cena za permanentku na 12 lekcí je 720 Kč. Možnost jednorázového vstupu 80 Kč za lekci.

On-line přihlášku do zájmových aktivit a členskou přihlášku naleznete ZDE. Možnost vytisknutí a vyplnění přihlášky ZDE. Přihlášku lze podat i osobně přímo v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Slušovice.

2. Aktivity pro děti

TVOŘÍNEK – Pro šikovné ručičky, patří přece barvičky. Temperky či anilíny, přesně pro ty, co nejsou líní. Naučte se všechny znát. Pozor, ale nepapat!
Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let. Malujeme, tvoříme a poznáváme různé výtvarné techniky a možnosti výtvarného vyjádření. Podporujeme rozvoj tvořivosti, jemnou motoriku a samostatnost.

HERNA pro rodiče a děti – Možnost setkávání maminek i tatínků s dětmi stejného věku v podpůrném prostředí pro rozvoj dítěte. Děti mají volný přístup k motorickým i terapeutickým hrám, k hračkám a sportovnímu nářadí.

HLÍDÁNÍ DĚTÍ – jako pomoc rodičům při slaďování pracovních a rodičovských povinností. Určeno pro děti od 6 měsíců do 5 let věku. Hlídání se platí hodinově a je nutno se předem telefonicky objednat. Hlídání zajišťujeme každý pracovní den v čase od 8.00 do 12.00 hodin.

Všechny zájmové aktivity v letošním roce budou mít jednotnou cenu.
Částka činí pro člena 750 Kč na jedno pololetí, pro nečlena je částka stanovena na 1.000 Kč na jedno pololetí.
Členský poplatek v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Slušovice je 50 Kč na rok.

On-line přihlášku do zájmových aktivit a členskou přihlášku naleznete ZDE. Možnost vytisknutí a vyplnění přihlášky ZDE. Přihlášku lze podat osobně přímo v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Slušovice.

3. Aktivity pro maminky (rodiče či prarodiče)

PODVEČERNÍ TVOŘENÍ PRO DOSPĚLÉ – aneb „Večery jak malované“ pro všechny tvořivé duše a ruce nad 18 let. Čas pro vyrobení si něčeho hezkého vlastníma rukama, čas pro posezení s dalšími spřízněnými, čas pro sebe…. Každé úterý podvečer od 18 hodin.

PORADENSTVÍ – rodinné poradenství, individuální poradenství, poradenství pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin, poradenství sociálně-právního charakteru, speciálně pedagogické poradenství, zprostředkování následné pomoci u odborníků.

PREVENTIVNÍ PSYCHOLOGICKÉ PORADENSTVÍ – individuální konzultace v oblasti výchovy dětí, diagnostiky dítěte, partnerských vztahů, syndrom 4 stěn, prevence domácího násilí. Psycholožka je v komunitním centru přítomna 1x za týden.

PRŮBĚŽNÁ INDIVIDUÁLNÍ KOMUNIKACE S KLIENTY, AKTIVIZAČNÍ ČINNOST KLIENTŮ – zabezpečují všechny pracovnice komunitního centra pro rodinu. Zaměřeno na zjišťování potřeb klientů, udržování komunitního prostředí, seznamování se s klientem.

BESEDY A VZDĚLÁVACÍ SEMINÁŘE – aktivita zaměřená na aktuální témata, která jsou pro rodiče důležitá v rámci celé šíře prorodinné tématiky.

VZÁJEMNÁ SETKÁVÁNÍ SVÉPOMOCNÝCH A PODPŮRNÝCH SKUPIN – nabízíme zájemcům, které spojují určitá specifika (např. rodiče samoživitelé, rodiče dětí s hyperaktivitou, rodiče dětí se zdravotním postižením). Přínosem vzájemných setkání je sdílení společných témat, předávání zkušeností, nalezení nových kontaktů, emocionální podpora aj.

On-line přihlášku do zájmových aktivit a členskou přihlášku naleznete ZDE. Možnost vytisknutí a vyplnění přihlášky ZDE. Přihlášku lze podat osobně přímo v Komunitním centru pro rodinu DOMINO Slušovice.