Zahajuje slušovická dostihová sezóna

Středa, 07 Květen 2014 06:33 | Zdroj: DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s., Mgr. Zdeněk Karlach | Značky Březová, Slušovice, Sport

Bookmark and Share

Zahajuje slušovická dostihová sezóna
V sobotu 10. května ve 14:00 hodin se poprvé otevřou dvířka startovacích boxů na zdejší dostihové dráze. Na programu je 8 rovinových dostihů, dva dostihy poníků, jeden dostih neregistrovaných koní, závod psů a v případě příznivého počasí také seskok velké skupiny parašutistů z aeroklubu Kunovice.

Zatím jsou pro sezónu 2014 naplánovány dva pevné dostihové termíny (10. 5. a 28. 10.), další jsou v jednání, vše je otázka přízně sponzorů a vhodných termínů v celostátním kalendáři.

Letošní příprava dostihové sezóny byla v celostátním měřítku poznamenána některými organizačními problémy. Měnilo se celé vrcholové vedení tohoto sportu, měnil se systém financování a co je nejpodstatnější, vzhledem k nepříznivé ekonomické situaci se nedaří zajišťovat prostředky od sponzorů. Těch v celostátním měřítku ubývá a projevuje se to na počtu aktivních závodišť, z nichž tři zcela ukončila svoji činnost a ta zbývající mají dosti problémů udržet počet dostihových dnů. Proto bylo také závazně plánováno pouze první pololetí sezóny, druhé pololetí se bude teprve připravovat.

Pokud jde o slušovické dostihy, i zde není situace jednoduchá. Někteří tradiční sponzoři se dosud jasně nevyjádřili, někteří již spolupráci neplánují.

Naopak, velkou podporu ale nacházíme ve Zlínském kraji, kde především pan hejtman MVDr. Mišák je velkým příznivcem slušovické dráhy a také jeho úřad podstatným způsobem dostihy podporuje. Podobně i město Slušovice má zájem na udržení dostihového provozu a podílí se hlavně na té oblasti, která sice není příliš viditelná, ale pro dráhu je podstatná, a to je její údržba. Kraj i město si uvědomují jedinečnost tohoto závodiště, protože tato dráha i přes řadu nedostatků je stále nejlepší na celé Moravě a patří do té „horní“ poloviny v celostátním měřítku.

Bohužel, ne celý areál patří městu, a proto objekty, které nejsou v jeho vlastnictví, nepatří evidentně do pozornosti svých majitelů, což je na první pohled zřejmé. Je to škoda, protože to kazí celkový dojem ze závodiště.

Přesto dráhu znají nejen příznivci dostihů, ale oblíbili si ji také tvůrci televizního seriálu Znamení koně, který shlédneme ke konci  roku na ČT1 a jehož část byla a ještě bude natáčena ve Slušovicích a okolí, pravidelně zde trénují psi a pořádají se pro ně závody, na trénink přijíždějí trenéři a koně z celé Moravy, trénují zde rekreační běžci a samozřejmě zde neuvádíme to, co souvisí s golfovou dráhou, která je součástí areálu.

Přejme si, aby se dařilo provoz této významné součásti města udržet na dobré úrovni, protože početné návštěvy na dostizích svědčí o tom, že na ni lidé nezapomínají.