Slovo starosty. Slušovické investiční akce v letošním roce

Čtvrtek, 10 Říjen 2013 07:03 | Zdroj: Slušovické noviny - Petr Hradecký | Značky Slušovice Bookmark and Share

Foto: Slušovické noviny
Letošní finanční možnosti města jsou do jisté míry ovlivněny vyčerpáním účtu města rekonstrukcí a vybavením sokolovny v závěru loňského roku.Hlavní investicí se stala přestavba komunikace a chodníků před základní školou.
Tento projekt byl připravován dlouhodobě a vyžadoval finanční spoluúčast Ředitelství silnic Zlínského kraje. Ještě začátkem roku to vypadalo na další odklad. Díky uznání vedení ředitelství silnic, že další odkládání by nebylo férové, jsme nakonec mohli začít přípravu tak, aby přestavba mohla proběhnout v době prázdnin, kdy není vyučování ve škole. Cílem tohoto projektu bylo zvýšení bezpečnosti při pohybu dětí před základní školou. Toho bylo dosaženo doplněním autobusového zastávkového zálivu ve směru ze Slušovic, zúžením komunikace (vynucuje pomalejší průjezd vozidel), nasvětlením přechodu pro chodce. Chodníky byly přestavěny tak, aby byly bezbariérové. Závěrečná nová výsadba a úpravy zeleně již jen vhodně doplnily celkový moderní vzhled ulice Školní před základní školou. Město za tento projekt zaplatí ze svého rozpočtu 3,7 milionu korun. Ředitelství silnic Zlínského kraje zaplatí část silnice.
Dobu prázdnin využily také základní škola a mateřská škola. V základní škole proběhla další etapa výměny elektroinstalace a osvětlení. V mateřské škole byla rekonstruována další třída a začala přestavba dětského hřiště v zahradě. Tyto opravy a přestavby stály 2 miliony korun a mohly být uskutečněny na základě vyčlenění finančních prostředků z rozpočtu města a také využitím uspořených provozních prostředků škol v minulých obdobích. Tyto akce si vyžádaly hodně času ředitelů škol v době prázdnin, ale jejich snahou a silnou motivací bylo přispění ke zlepšení a zpříjemnění školního prostředí pro děti, které školy navštěvují.
Z dalších drobných investic vzpomenu ještě výstavbu spojovacího chodníku nad sokolovnou do zahrady a menší parkovací plochu u domu čp. 282 na ulici Slunečné.
Petr Hradecký