130. let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slušovicích. Slovo starosty města

Pátek, 23 Květen 2014 07:21 | Zdroj: www.sdhslusovice.eu | Značky Slušovice Bookmark and Share

Petr Hradecký, starosta města Slušovice
V období připomínání 130. let založení Sboru dobrovolných hasičů ve Slušovicích se mně vybavují vzpomínky na celé období od posledního desetiletého výročí, které jsme si připomínali v červnu 2004, kdy byly oslavy spojeny s vysvěcením praporu města a nového praporu SDH Slušovice.

Nejsilnější skutečností uplynulého desetiletí byla výrazná profesionalizace zásahové jednotky, která byla postavena jak na proškolování, tak i výrazné změně v kvalitě a modernizaci nového vybavení našich hasičů. Slušovičtí hasiči se díky vybavení a své odbornosti vypracovali na vysokou úroveň a nyní mohou aktivně vypomáhat profesionálním hasičům při zásazích jak při požárech, tak i při dopravních nehodách a živelních událostech. Za takovou proměnou jsou ovšem jednotliví členové SDH, kteří museli nezištně věnovat spoustu svého volného času přípravě na takovou náročnou činnost. Proto vyslovuji velké poděkování vedení SDH Slušovice i všem jeho členům. K tomu vás, čtenáře těchto řádků, ještě prosím, o zahrnutí do svých proseb, aby byly chráněni při svém někdy velmi nebezpečném pomáháním druhým.

Petr Hradecký, starosta města Slušovice