Ideální knihovny budoucnosti. Ve Slušovicích o nich jednalo na 75 knihovníků a starostů okresu Zlín

Čtvrtek, 07 Duben 2016 17:43 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, Foto - PJ Bookmark and Share

Fotoreportáž

Ideální knihovny budoucnosti. Ve Slušovicích o nich jednalo na 75 knihovníků a starostů okresu Zlín
Ve středu 6. dubna se v Nové sokolovně s knihovnou ve Slušovicích konal seminář – 11. setkání starostů obcí a knihovníků okresů Zlín.

„Setkání knihovníků se starosty se koná nejen ve Zlíně, ale i v jiných okresech Zlínského kraje. Když jsme minulý rok přemýšleli, čím příští seminář ozvláštnit, nechali jsme se inspirovat Uherským Hradištěm, kde se semináře konají každý rok v jiném městě. Naše první volba byly jednoznačně Slušovice. Mají novou zrekonstruovanou knihovnu, dostatečně velký sál, který se nachází ve stejné budově, město je dopravně přístupné i pro ty, kteří nemají auto,“ vysvětlila portálu Horní Podřevnicko Zuzana Svobodová, vedoucí oddělení metodiky ze zlínské okresní knihovny a také moderátorka programu ve Slušovicích.  

Navíc knihovna v roce 2014 získala ocenění Nejlepší knihovny Zlínského kraje a my jsme chtěli, aby ji vidělo co nejvíce knihovníků i starostů. Ti tak mohou načerpat inspiraci a zajímavé nápady pak zavést i ve svých obecních knihovnách. Knihovnice v městské knihovně i starosta města Petr Hradecký, nám vyšli ve všem vstříc a uspořádání semináře poprvé mimo Zlín nebránilo nic v cestě,“ dodala Zuzana Svobodová.

Cenu v roce 2014 předával slušovické knihovně radní Zlínského kraje Ladislav Kryštof - letošní setkání si samozřejmě také nenechal ujít a hosty oslovil jednou z úvodních řečí.

Spolupráci s krajskou knihovnou pochválila slušovické knihovny Jana Kapustová. „ S Krajskou knihovnou Františka Bartoše dlouhá léta spolupracujeme, do roku 2001 naše knihovna spadala přímo pod krajskou knihovnu. Od roku 2002 jsme se osamostatnili, knihovny přešly pod obce, ale naše vztahy s krajskou knihovnou tím samozřejmě nezanikly. Naopak. Krajská knihovna pořádá ročně čtyři porady pro profesionální knihovny regionu (městské knihovny). Na těch se dozvídáme zásadní a zajímavé informace z oblasti knihovnictví.“

„Také máme vazbu na ostatní městské knihovny, kdy si na poradách předáváme zkušenosti, postřehy či nápady. Pro knihovníky obecních knihoven, o které se staráme v rámci smlouvy o regionální činnosti, pořádá krajská knihovna dva semináře ročně. Máme také možnost účastnit se různých kurzů a seminářů, většinou zcela bezplatně, “ dodala Jana Kapustová.

 Starosta Slušovic Petr Hradecký po zahájení semináře návštěvníky provedl sokolovnou a poté je zavedl do městské knihovny, kde vedoucí knihovnice návštěvníky provedla a odpovídala na četné dotazy ohledně knihovny.

Poté následoval program semináře. Všechny příspěvky toho letošního propojovalo téma ideální knihovny budoucnosti. Téma významu příjemného prostředí knihovny, aktuálního knihovního fondu a především osobnosti knihovníka pro fungování dobré knihovny zaznělo ve všech prezentacích. „Cílem takových setkání však není pouze seznámit účastníky s důležitými informacemi a nejnovějšími trendy v knihovnictví, ale především umožnit profesionálním a neprofesionálním knihovníkům a starostům obcí v okrese Zlín, aby se setkali, předali si zkušenosti a inspirovali se navzájem,“ shrnula závěrem ředitelka Krajské knihovny Františka Bartoše Zdeňka Friedlová.  A přidala i slova uznání pro hostitele ze Slušovic.  „Po skončení semináře a podle ohlasů účastníků můžeme říct, že Nová sokolovna s knihovnou ve Slušovicích byla pro místo konání výborná volba.“