Rekonstrukce obecního domu v Chratěšově

Neděle, 19 Říjen 2014 08:47 | Zdroj: Vizovské noviny, Luděk Polčák Bronislav Kalenda foto Josef Kalenda | Značky Chrastěšov, Vizovice Bookmark and Share

Po dohodě na termínu uskutečnění první brigády občanů se na osmou hodinu ranní sešlo 11 občanů.
Poslední prázdninovou sobotu byly započaty bourací práce na budově budoucího OBECNÍHO DOMU v místní části Chrastěšov.
Po dohodě na termínu uskutečnění první brigády občanů se na osmou hodinu ranní sešlo 11 občanů.

Byly započaty bourací práce, čímž byl objekt připraven na plánované stavební úpravy, které budou prováděny stavební firmou. Občané místní části se též dohodli, že i další pomocné a úklidové práce budou provádět formou brigád v rámci šetření stavebních nákladů.

Z historie: společný společenský a kulturní život občanů Chrastěšova zde existoval a doposud existuje odedávna. Vliv na to měla určitě izolovanost od okolních obcí. Dopravní spojení existovalo jen polními a lesními cestami, telefon byl zaveden po vzniku 1. republiky, silnice a elektrická síť těsně před 2. světovou válkou.

Veškeré společenské, kulturní a osvětové dění probíhalo v Hostinci pod hájem" (zde se pravidelně začaly promítat filmy, byly tu oslavy Dne dětí, MDŽ apod.) a v přilehlé zahradě u Světlíků. Pořadateli těchto akcí byl Sbor dobrovolných hasičů, Myslivecký spolek, Dohlížecí výbor Jednoty a Československý červený kříž. Větší akce taneční zábavy a různé slavnosti se konaly na Polčákové louce.

V roce 1958 se z iniciativy a pod vedením Jaroslava Mikuláštíka započalo dobrovolnými brigádami občanů s výstavbou Kulturního domu Chrastěšov, v němž se konaly veškeré výše jmenované a mnohé nové akce včetně sportovních a zájmových, a to až do konce tisíciletí.

Pak, následkem především povětrnostních vlivů začala budova Kulturního domu chátrat, vinou nezájmu (neschopnosti?) neznámých odpovědných úředníků nebyly zjištěny a vyřešeny nevyjasněné majetkoprávní vztahy, z nedostatku financí nebylo možné provést nezbytnou údržbu a opravy a bylo po kulturáku

Z iniciativy především střední a mladší chrastěšovské generace zakoupil Městský Úřad Vizovice pozemek a budovu bývalého obchodu a Chrastěšov začal podle vypracovaného projektu se stavbou OBECNÍHO DOMU. Jak už bylo řečeno, aby se snížily celkové náklady, budou se na stavebních a úklidových pracích dobrovolně podílet občané Chrastěšova.

Objekt by měl být dán do používání do konce roku 2014.

Luděk Polčák Bronislav Kalenda foto Josef Kalenda