Příprava rychlostní silnice R49

Pondělí, 04 Březen 2013 20:52 | Zdroj: Pavel Pečeňa, předseda Občanského sdružení vizovické vrchy | Značky Hvozdná, Ostrata, Slušovice, Vizovice, Zádveřice Bookmark and Share

Setkání na důležité téma

Příprava rychlostní silnice R49
28. února proběhlo na radnici ve Vizovicích setkání s europoslankyní za ČSSD MUDr. Olgou Sehnalovou na téma financování rychlostní komunikace R49. Setkání zorganizoval a řídil starosta Vizovic Ing. Roman Persun.
Dále se ho zúčastnili náměstek hejtmana Zlínského kraje Ing. Jaroslav Drozd, Ing. Kavan z odboru dopravy, starostové obcí Zádveřice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov, Lačnov, zástupce Hnutí Duha a zástupci občanských sdružení Zachraňte Zádveřice a Vizovické vrchy a Janova Hora.

Důvodem setkání byla zpráva o zařazení silnice R49 do sítě evropských silnic a dálnic TEN-T a jejím financování z fondů Evropské unie.

P. poslankyně vysvětlila způsob přidělování finanční podpory a sdělila také, že zařazení projektu R49 do sítě TEN-T automaticky neznamená přidělení finančních zdrojů na realizaci. 

Současný realizační návrh R49 je z hlediska obcí, ochrany obyvatel a i ochrany krajiny přírodního parku Vizovické vrchy veden velmi bezohledně a původně slibované tunely byly zčásti zcela vyřazeny a zčásti výrazně zkráceny.  V Zádveřicích a ve Vizovicích protíná rychlostní komunikace obce a námitky vedení obcí jsou systematicky odmítány.

Všechny výše uvedené obce se již řadu let snaží s vedením Zlínského kraje komunikovat o možnosti změn a úprav projektu tak, aby byla jeho realizace pro místní obyvatele akceptovatelná, bohužel zcela bez výsledku.

Po vyslechnutí problémů jednotlivých obcí a občanských sdružení navrhl náměstek hejtmana Ing. Drozd, aby byla zřízena komise k řešení problematiky R49.

Podobná komise již ovšem cca před osmi lety zřízena byla a proběhlo několik porad se zástupci obcí, zástupci občanských sdružení pravidla zváni nebyli a činnost komise postupně bez jakéhokoliv dosaženého výsledku utichla.

Z tohoto důvodu máme obavy, jestli myslí náměstek hejtman Ing. Drozd svůj slib vážně a opravdu má zájem na dialogu s obcemi a kompromisnímu přizpůsobení projektu dle požadavku obcí.
Pavel Pečeňa  předseda Občanského sdružení vizovické vrchy