Přijďte si s dětmi zacvičit

Čtvrtek, 05 Únor 2015 18:35 | Zdroj: Lydie Staroveská - ASPV Slušovice | Značky Slušovice Bookmark and Share

Pozvánka

Přijďte si s dětmi zacvičit
Každé pondělí od 17 hodin probíhá na hale ve Slušovicích cvičení R+D (rodičů s dětmi) a také cvičení pro 5, 6, 7-leté (hry s hudbou, taneční přípravka). Proč chodit do těchto kroužků?

Představíme si aktivitu, ve které se cítíme dobře, prožitek, zábavu, učení, dodržování pravidel, sportovní činnost, volnost, radost, radostnou záležitost, odpočinek, relaxaci, příjemné zkrácení dlouhé chvíle, společenskou zábavu…


Rozvíjíme orientaci v prostoru, rychlost, obratnost, zrakový a sluchový signál, manipulace s náčiním, koordinace pohybů, sociální cítění a spolupráci, sebeovládání, odvahu, tvořivost.

Pohybové hry jsou nejpřirozenějším a nejzábavnějším cvičením pěstující zodpovědnost, samostatnost a iniciativu.

Hra stimuluje rozvoj osobnosti dítěte. Rozvíjí vedle motorického vývoje hlavně i duševní. Hra je průpravou k různým sportům, také seznamuje se s kooperaci a spolupráci ve dvojici i skupině hráčů, postupně i s jednoduchými pravidly a učí se je respektovat. Taneční průprava vede děti ke správnému držení těla. 

Těší se na Vás Petr, Iša, Květa!