Povodí Moravy zve na den otevřených dveří na Vodní nádrži Slušovice

Úterý, 19 Březen 2019 21:03 | Zdroj: Tiskové zprávy - Povodí Moravy, s. p. - foto Petr Jaroň - www.jaron.cz | Značky Hrobice, Kašava, Neubuz, Slušovice, Trnava Bookmark and Share

Povodí Moravy zve na den otevřených dveří na Vodní nádrži Slušovice
U příležitosti Světového dne vody uspořádá Povodí Moravy, s. p. den otevřených dveří, mimo jiné i na slušovické vodní nádrži. Zájemci mohou nahlédnout do vnitřních prostor přehrad v sobotu 23. března 2019.
Sraz je u domku hrázného (na asfaltové komunikaci k hrázi). Prohlídka bude probíhat na koruně hráze, v odběrné věži a ve strojovně spodních výpustí. Prohlídky s průvodcem začínají vždy v celou hodinu od 9 do 14 hod.
Vodárenská nádrž Slušovice na řece Dřevnici se nachází nad obcí Slušovice. Rychlý rozvoj Zlína v 2. polovině 20. století si vynutil hledání nových zdrojů pitné a užitkové vody. Možným řešením byla nádrž na řece Dřevnici. Ta dnes zajišťuje vodu pro úpravnu vody nacházející se ve Slušovicích, zabezpečuje minimální průtok v toku pod nádrží, má vliv na snížení povodňových průtoků a slouží také k výrobě elektrické energie. Jako vodárenská nádrž podléhá přísnému režimu s vymezenými ochrannými pásmy, kde běžně platí zákaz vstupu.
V rámci Světového dne vody si připomínáme význam vody pro život na této planetě. Světový den vody byl poprvé vyhlášen valným shromážděním OSN v roce 1992 a to na základě alarmujících závěrů Mezinárodní konference o vodě a životním prostředí v Dublinu téhož roku. Tento den připadá na 22. března. Proto i Povodí Moravy, s. p. zpřístupňuje významná vodní díla veřejnosti, aby si mohla uvědomit, že vodní zdroje jsou omezené, nenahraditelné, vyžadují zvýšenou ochranu a všichni s nimi musíme účelně hospodařit. Tato výzva je více než aktuální v současné době i pro Českou republiku. Dopady dlouhodobého sucha se promítají do snížených hladin podzemních vod a jejich zásob. K zásobování obyvatelstva pitnou vodou je z 50 % využívaná voda povrchová z vodárenských nádrží a získává stále na větším významu. Pouze akumulovanou povrchovou vodou v nádržích v době jejího nadbytku lze nahradit nedostatečné, či snížené zásoby podzemních vod.
Vodní nádrže představují velmi důležitou součást infrastruktury naší země, věnujte prosím pozornost bezpečnostním opatřením!

Kvůli zvýšeným bezpečnostním opatřením bude platit přísný zákaz fotografování a vstup bude povolen pouze s malými příručními zavazadly sloužícími k uložení osobních dokladů (cca 20 x 20 cm). Prosíme proto návštěvníky, aby si na prohlídku brali jen nejnutnější věci.

Průvodci podají výklad k jednotlivým zařízením a zodpoví případné dotazy. Během prohlídky je nutné dbát na vlastní bezpečnost a dodržovat pokyny pracovníků podniku. Návštěvníkům doporučujeme vhodnou obuv s neklouzavou podrážkou do vlhkého prostředí a vzhledem k nízkým teplotám v přístupových štolách i vhodné oblečení. Děti do 15 let věku se mohou prohlídek zúčastnit pouze s doprovodem dospělých.

S ohledem na stísněné prostory v hrázích i dalších objektech budou prohlídky probíhat ve skupinách s omezeným počtem účastníků. 

Povodí Moravy, s. p. upozorňuje na možnost úpravy programu v souvislosti s aktuálním vývojem počasí a dalšími nepředvídatelnými okolnostmi. Informace o případných změnách budou oznámeny na webových stránkách www.pmo.cz.


Auto Dolanský Autorizovaný prodej a servis vozů SEAT

Auto Dolanský Autorizovaný prodej a servis vozů SEAT

Auto Dolanský, Autorizovaný prodejce vozů SEAT, nabízí také služby výkupu vozidel, servisu všech značek, financování a pojištění