Poutní místo Štípa nedaleko Zlína bude slavit hlavní pouť…

Čtvrtek, 04 Září 2014 09:54 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz | Značky Štípa Bookmark and Share

Lubomír Hnilica

Jako již po mnoho staletí i letos zažije poutní místo Štípa u Zlína první víkend v září nápor mnoha poutníků a návštěvníků – bude se totiž konat hlavní pouť. Duchovní program v poutním chrámu Narození Panny Marie, který začíná již v sobotu 6. září ve 13.30 mší svatou pro děti a mládež s následným zábavným programem pro děti, pokračuje v 17.00 poutní mší a v 18:00 je naplánován koncert Ars Animae.
V neděli 7. září jsou mše svaté v 7.00, 8.15, 9.30 a slavnostní mše svatá v 11.00, kterou celebruje P. Josef Jančář, OCarm. V 15.00 je pak svátostné požehnání a rozloučení s poutníky.
Jako loni, tak i letos projde obcí průvod dechové hudby s mažoretkami – začátek je v 9:00 u restaurace „U Komendů“ s několika následnými zastávkami v obci. V minulém roce bylo možnost plně využít krásného prostoru nové Mariánské náměstí, kde i letos v 12:15 zakončí svůj průvod dechová hudba Miklovci společně s mažoretkami. Od 14:00 do 15:00 a od 16:00 do 17:00 pak bude dechová hudba hrát přímo na Mariánském náměstí.

Těšíme se na shledání ve Štípě…