Nový balvanitý skluz ve Vizovicích umožní migraci živočichů

Úterý, 14 Červenec 2015 14:12 | Zdroj: Bc. Gabriela Tomíčková tisková mluvčí, vedoucí útvaru vnějších vztahů a marketingu Povodí Moravy, s.p. | Značky Vizovice Bookmark and Share

Nový balvanitý skluz ve Vizovicích umožní migraci živočichů - Foto: Povodí Moravy, s.p.
Povodí Moravy, s.p. přestaví výrazně poškozený stabilizační stupeň* na řece Lutonínce ve Vizovicích na balvanitý skluz**. Ten umožní snazší migraci vodních živočichů.

V červenci začne Povodí Moravy, s.p. s přestavbou poškozeného stabilizačního stupně na řece Lutonínce ve Vizovicích. Mezi stávající přelivnou hranu a práh vývaru, budou pečlivě vyskládány lomové kameny, které tak vytvoří členitou skluzovou plochu umožňující snazší migraci živočichů. Při provádění prací bude tok převeden pomocí potrubí. 

Celou akci bude sledovat ekologický dozor, který dohlédne na odchyt a stěhování ohroženého živočicha – raka říčního. 

Nový skluz bude dokončený v září 2015 a předběžné náklady jsou vyčísleny na 760 tisíc Kč. Tato stavba je jednou ze tří připravovaných akcí, které jsou finančně kryty z dotace ve výši 2 mil. Kč ze Zlínského kraje.

*stabilizační stupeň – příčný objekt v korytě, který vytváří náhlý skok v niveletě dna vyšší než 30 cm

** balvanitý skluz – spádový objekt, který netvoří náhlý výškový rozdíl mezi dvěma hladinami, jeho plocha je tvořena vyskládanými kameny