Muzeum hledá mlátičku!

Čtvrtek, 17 Září 2015 10:33 | Zdroj: Lubomír Marušák ml., ředitel Muzea dřevěného porculánu v Držkové | Značky Držková, Kašava, Vlčková Bookmark and Share

Výzva

Po zbudování pamětníku dávných lidových mistrů ovládající zpracování dřeva na Valašsku přichází Muzeum dřevěného porculánu v Držkové s plánem vybudování další expozice.

 Ta již postupně vzniká v dosud nevyužité zahradě přímo u obecního úřadu. První stavba přístřešku pro žebřinový vůz a další velké exponáty byla provedena na přelomu srpna a září v loňském roce. Druhá etapa stavby přístřeší se dokončuje v Držkové v těchto dnech. Hlavním tématem nově vznikající expozice o dalších způsobech obživy zdejších obyvatel je zpracování ovoce. To tvořilo v minulosti důležitou složku v jídelníčku Valachů. Jablka, trnky, hrušky a další ovoce se v našich krajích zpracovávaly hned třemi způsoby – vařením na povidla, sušením a v poslední řadě i pálením. Přestože ke všem těmto činnostem disponují muzejní sbírky zajímavými exponáty, posledním důležitým předmětem, který k tématu chybí, je lidová pálenice (v nejlepším případě tzv. „lidová tvořivost“).

Druhým velkým tématem bude obilí – jeho pěstování, sklízení a zpracování v lidovém pojedí. Muzeum v Držkové získalo přímo z obce od laskavých dárců jedinečný unikát – kompletní litinový žentour. Kolem něj v minulosti chodívaly zapřaženy krávy, ale i koně, kteří žentourem otáčeli, a jejich síla byla zpřevodována četnými ozubenými koly a mechanicky poháněla mlátičky, fukary, sečkovice a další stroje. Léty zrezivělý stroj nyní ožívá, zbývá již jen rozpohybovat několik málo spojů a bude se jednat o zřejmě jediný kompletní a funkční žentour na celé Moravě! Jedinými exponáty, které muzeu stále v sbírkách chybí, jsou mlátička a stabilní motory. Proto se touto prosbou obrací Muzeum dřevěného porculánu s prosbou na občany, kteří nějakou nepoužívanou mlátičku mají, zda-li by ji nemohli nabídnout k prodeji Muzeu v Držkové. Nejlépe by byla vhodná menší takzvaná žentourová mlátička. Rádi bychom ji totiž občas využívali při mlácení obilí na různých kulturních akcích.