Uznání „Lidová stavba roku Zlínského kraje“ letos putuje do Jasenné

Čtvrtek, 20 Září 2012 21:37 | Zdroj: Tisková zpráva Zlínský kraj, Jan Vandík | Značky Jasenná Bookmark and Share

Významné ocenění obdrželo Mikuláštíkovo fojtství ; Aktualizace - doplněno video

Uznání „Lidová stavba roku Zlínského kraje“ letos putuje do Jasenné
ZLÍN – Uznání „Lidová stavba roku Zlínského kraje“ převzaly dnes v krajském sídle majitelky fojtství č. p. 60 v Jasenné. Dana Daňová, Libuše Kovářová a Zdeňka Turková tak byly oceněny za vydařenou stavební obnovu této usedlosti, nazývané též Mikuláštíkovo fojtství.
Z rukou hejtmana Zlínského kraje Stanislava Mišáka obdržely kromě samotného uznání i květiny a šek v hodnotě 50 tisíc korun. „S velkou úctou a pokorou předstupuji před oceněné, neboť si dobře uvědomuji, kolik finančních prostředků, práce i trpělivosti si žádá obnova starších lidových objektů. I když dnešním vítězem je jen jedna stavba, naše poděkování a obdiv si zaslouží všichni ti, kteří k obnově památek lidové kultury přistupují a významně tím přispívají k tomu, aby nám zůstal zachován odkaz našich předků,“ uvedl hejtman Stanislav Mišák.
Uznání „Lidová stavba Zlínského kraje“ uděluje hejtmanství každoročně od roku 2008 za příkladnou obnovu staveb lidové architektury a významný přínos k zachování kulturního dědictví ve Zlínském kraji. Smyslem uznání je podpořit a ocenit majitele a stavebníky ochotné přičinit se o záchranu a využití památek lidového stavitelství. Není bez zajímavosti, že Zlínský kraj je jediným krajem v republice, který ocenění tohoto druhu uděluje.
U Mikuláštíkova fojtství, komise ocenila zejména skutečnost, že vlastníci této památky prováděli a provádějí celá léta systematickou památkovou obnovu interiéru i exteriéru a během této obnovy používají původní stavební materiály a tradiční technologie. Snaží se rovněž o maximální zachování veškerých původních konstrukcí a detailů. S hrdostí a láskou pečují o dědictví svých předků a i díky nim se fojtství dochovalo v původním stavu až do dnešních dnů. Fojtství tvoří dřevěný patrový roubený dům s pavlačí na průčelí a rozsáhlým hospodářstvím, který v roce 1748 postavil Jiří Mikuláštík. V budově je zřízeno soukromé muzeum, které ročně navštíví zhruba 2 000 návštěvníků. Často je označováno za nejlépe dochovanou stavbou svého druhu na Valašsku. Patří k nejhodnotnějším památkám karpatské kultury nejen na Zlínsku, ale v celém regionu, který svým významem přesahuje.
Video z předávání cen v čase 2:23 (TV Slovácko)