Lidovou stavbou Zlínského kraje je vizovický domek č. p. 256

Čtvrtek, 24 Září 2015 06:57 | Zdroj: Renata Škrobálková, tisková mluvčí Krajský úřad Zlínského kraje | Značky Vizovice Bookmark and Share

Lidovou stavbou Zlínského kraje je vizovický domek č. p. 256
ZLÍNSKÝ KRAJ – Vyhodnocení iniciativy Lidová stavba Zlínského kraje se uskutečnilo 18. září v Expozici Baťova mrakodrapu – v sídle Zlínského kraje. Cílem iniciativy je ocenit pozoruhodné příklady památkové obnovy a povzbudit tak k další záchraně lidové architektury i další vlastníky.

 Tento projekt zahájil Zlínský kraj v roce 2008 a je zatím stále v České republice projektem svého druhu ojedinělým. Od roku 2008 do současnosti byly oceněny tyto mimořádně citlivě a v duchu původní architektury opravené objekty: Vinohradnická búda ve Veletinách (2008), Usedlost č. p. 6 v Komni (2009), Soubor staveb usedlosti zv. Šenk č. p. 18 v Karolince (2010), Vinohradnická stavba ve Veletinách (2011), Fojtství č. p. 60 v Jasenné (2012) (více zde) a Venkovská usedlost č. p. 37 Zlámanec (2014).

V letošním roce titul Lidová stavba Zlínského kraje získala památková obnova domku
č. p. 256 v ulici Říčanská ve Vizovicích a jeho majitelka, Jarmila Semeráková, si tak při slavnostním ceremoniálu, jehož se účastnili představitelé politického, společenského a kulturního života v kraji, mohla převzít z rukou radního pro kulturu Ladislava Kryštofa zastupujícího hejtmana Stanislava Mišáka diplom, šek přiznávající finanční odměnu ve výši padesát tisíc korun a také kovovou tabulku, kterou si upevní na svůj výstavně opravený domeček.

Do soutěže byly letos podány celkem dva návrhy, a to vizovické stavení
č. p. 256, a dále valašská chalupa č. 7 Pod Bludným v Kateřinicích. Odborná komise, která oba návrhy posuzovala, rozhodla o udělení titulu obnově domku ve Vizovicích, která byla nominována už vloni a ačkoliv tehdy titul nezískala, byla hodnocena jako mimořádně povedená.

„I jménem pana hejtmana Stanislava Mišáka, který se dnes musel kvůli důležitému jednání mimo Zlínský kraj omluvit, bych rád poděkoval všem lidem, kteří s neuvěřitelnou pokorou a trpělivostí volí mnohem náročnější cestu rekonstrukce historických stavení, přestože ví, že zbourání by bylo jednodušší a levnější. Velmi si těchto lidí vážíme, neboť svým trpělivým úsilím pomáhají k zachování cenného kulturního dědictví a jsou příkladem pro ostatní,“ řekl krajský radní pro kulturu Ladislav Kryštof.

Uznání se letos dostalo také paní Jaroslavě Simerské, majitelce Valašské chalupy Pod Bludným v Kateřinících, a to za postupnou rekonstrukci vedenou úsilím zachovat původní dispozici valašské chalupy s novými užitnými vlastnostmi pro rekreaci.

Majitelka vítězné vizovické chaloupky, paní Jarmila Semeráková, po převzetí ceny řekla: „Děkuji mnohokrát za toto krásné ocenění. Jsem velice dojatá. Mám tento kraj velmi ráda, i pěknou moravskou řeč, která je mi milá. Ve Vizovicích se narodila moje maminka a jezdili jsme sem na prázdniny. Já sama jsem začínala svou učitelskou činnost v Nedašově a ve Slavičíně. Chaloupku jsem zdědila po své tetě před třiceti lety a postupně jsme se ji snažili opravit. Velkou zásluhu na tom měl můj syn Pavel, který se této chvíle bohužel nedožil, i když oprava domečku byla jeho přání. Vždy říkal: ´Maminko, to bude jednou skanzen´. Přeji naší stařence chaloupce, aby svou skromnou krásou potěšila i generace další.“

Zpracovala Helena Mráčková