Dostihy nejsou, ale pozor na podvodníky!!!

Sobota, 10 Srpen 2013 17:58 | Zdroj: Občanské sdružení DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s. Mgr. Zdeněk Karlach | Značky Slušovice, Sport Bookmark and Share

foto: www.dostihyslusovice.cz
V posledních dnech se objevili ve Slušovicích a okolí nějací vychytralí podvodníci, kteří se snaží od občanů i organizací vylákat peníze na údajnou podporu dostihů dětí a poníků při námi pořádaných dostizích.
Patrně jim uniklo, že dostihy se nekonají (viz předchozí informace). Naštěstí vzhled a důvěryhodnost těchto výběrčích, jak jsme byli informováni, jim asi velký úspěch nezaručí. Ubezpečujeme veřejnost, že žádné podobné sbírky nepořádáme a pořádat ani nebudeme. Přesto ale žádáme občany, aby v případě, že budou osloveni těmito dobrodinci, ihned kontaktovali Policii České republiky, případně to oznámili na náš telefon 603869131, my už policii uvědomíme!

Zdeněk Karlach  Občanské sdružení DOSTIHY SLUŠOVICE, o.s