Tajemství staré bambitky odhalili ve Slušovicích malí herci ze školy v Neubuzi

Čtvrtek, 26 Červen 2014 18:48 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz | Značky Foto, Neubuz, Slušovice Bookmark and Share

Fotoreportáž ze slavnostní „Promoce“ a divadelního představení ZŠ Neubuz

V úterý 25. 6. 2014 v Nové sokolovně ve Slušovicích se konala „Promoce“ žáků 5. ročníku. Každoročně se slavnostně loučíme s neubuzskými žáky, kteří přestupují na 2. stupeň základních škol.

V děkovném proslovu se vystřídala paní ředitelka Mgr. Petra Výchopňová, která poděkovala za vzornou reprezentaci školy v přírodovědných, literárních a sportovních soutěžích, dále zástupci obce Neubuz paní starostka Ing. Renata Zábojníková a pan místostarosta Miroslav Dubovský, kteří popřáli žákům mnoho úspěchů a zdaru. V neposlední řadě se slova ujali samotní žáci, aby shrnuli své získané vědomosti, dovednosti i zážitky. Loučí se s námi: Lucie Vávrová, Erika Ševců, Natálie Adámková, Jarek Hynčica, Cyril Sládek a Prokop Tomšíček.

Tuto slavnostní atmosféru podtrhlo nastudování pohádky „Tajemství staré bambitky“, kde měl každý žáček základní školy v Neubuzi svou roli. Samozřejmě hlavní postavy ztvárnili absolventi. Divadlo společně s reklamními vstupy sklidilo obrovský potlesk a ovace.