Morový sloup ve Vizovicích se dnes rozsvítí modře. Pro autisty

Středa, 02 Duben 2014 09:08 | Zdroj: Za koordinační tým Naděje pro Autismus Marta Hrůzová Pečeňová předsedkyně Za sklem o. s.. Bookmark and Share

Podpora osvětové kampaně Česko svítí modře

Morový sloup ve Vizovicích se dnes rozsvítí modře. Pro autisty
V rámci osvětové kampaně Česko svítí modře se dnes 2. dubna 2014 bude modře nasvícen Morový sloup ve Vizovicích. Připojit se můžete jakkoliv – rozsviťte v noci 2. dubna modrou žárovku ve svých domovech či kancelářích, oblékněte se do modré barvy nebo si na oblečení připněte modrou stužku, případně tak, že o této iniciativě budete mluvit.
Cílem této kampaně je zvýšit povědomí veřejnosti o problematice Autismu. Tím, že se stát touto problematikou dostatečně nezabývá, péče a služby pro tyto osoby nejsou systematické, provázané, komplexní, sjednocené napříč jednotlivými kraji, dochází k diskriminaci osob a rodin s PAS, vedoucí k sociálnímu vyloučení a často i díky velké psychické zátěži k rozpadu těchto rodin. Dochází k porušování jejich práv v základních oblastech života, jakými jsou vzdělávání, sociální a zdravotní péče, s tím se úzce pojí postavení těchto rodin ve společnosti, kdy jsou ohroženy sociálním vyloučením. Celkový přístup k osobám a jejich rodinám je v České republice opomíjen, ačkoliv se netýká pouze pár jednotlivců, ale početné skupiny obyvatel naší země. Domníváme se, že současný stav naší legislativy je v rozporu s právy osob s Poruchou autistického spektra.

Díky tomu, že není dle Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením dostatečné zvyšování povědomí o Poruchách autistického spektra v laické i odborné veřejnosti a dostatečné proškolování např. pedagogů, dochází k nepochopení osob s PAS, jejich rodin a nerespektování jejich potřeb, kterému by se často prostřednictvím dostatečné informovanosti a proškolení dalo zabránit.

Věříme, že se k osvětě připojíte i Vy a společně tak přispějeme ke zkvalitnění života  osob s PAS. Zvyšováním povědomí o autismu, zabráníme například tomu, aby byly díky neinformovanosti úředníků sociálních odborů, děti odebírány z rodin nebo, aby díky nevědomosti škol končily v psychiatrické léčebně či speciálních školách, přestože mají nadprůměrné IQ. I díky Vám, tak naše děti ztratí nálepku „nevychovaných spratků“. V rámci akce Rozsviťte se modře bude nasvícena například budova Zlínského kraje, Zlínské radnice, Velehrad, Morový sloup ve Vizovicích, budova Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, Olomoucká radnice a řada dalších budov v naší vlasti. V loňském roce byl na Slovensku v rámci osvěty nasvícen Slovenský hrad. 

Za koordinační tým Naděje pro Autismus Marta Hrůzová Pečeňová předsedkyně Za sklem o. s..