130 let – to je kus historie

Čtvrtek, 22 Květen 2014 06:07 | Zdroj: Milan Novák, starosta SDH Slušovice | Značky Slušovice Bookmark and Share

Poděkování a blahopřání ke 130. výročí založení SDH ve Slušovicích

Milan Novák,  starosta SDH Slušovice/ foto SDH Slušovice
Kolik však obětavosti , práce, lidských tragédií, ale i radosti a šťastných okamžiků se za ním skrývá. Nikdy v celé stotřicetileté historii se nenajde období, kterým by hasiči procházeli zcela bez nesnází. Dění provázely určité vlny nepřízně, nepochopení a dokonce likvidační snahy z různých stran. Velká obětavost hasičů dokázala překonat všechny nástrahy, získávat své příznivce a jejich podporu.

Ve vzpomínkách zůstávají uloženy životní příběhy, které jsme prožívali, které nás jakýmkoliv způsobem ovlivnily, nebo nám přinesly další životní zkušenosti. Během let se především ty trpké a bolestivé dostávají do polohy mlhavého zapomnění. Jsou však situace, které nelze zapomenout a neustále si z nich musíme brát ponaučení, jak při požárech, tak u povodní.

Vzpomínáme zakladatelů a všech těch, kteří svou obětavostí, vytrvalostí a nadšením pomáhali budovat dobrovolné hasičstvo. Za uplynulých 130. let to byly stovky členů, jenž byli všichni vedení společnou ideou – pomoci druhým v ochraně majetku a zdraví spoluobčanů. Pomoci v neštěstí nejen při požáru, ale také při živelných pohromách či haváriích.

Proto všem hasičům ve Slušovicích patří poděkování a blahopřání ke 130. výročí založení sboru . Poděkování patří také městu Slušovice , bez jehož technické a finanční pomoci by měl sbor existenční problémy.

Milan Novák,  starosta SDH Slušovice