Ve Hvozdné slavili státní svátek i 570 let od první zmínky. A otevřeli "Střed obce"

Sobota, 29 Říjen 2016 15:26 | Zdroj: Horní Podřevnicko.cz, foto PJ | Značky Hvozdná

Bookmark and Share

Fotoreportáž

Letošní slavnostní setkání občanů a zastupitelů obce Hvozdná v předvečer státního svátku bylo výjimečné. Hvozdenští si totiž nepřipomínali „jen" vznik Československé republiky v roce 1918, ale velká část večera byla věnována první písemné zmínce o obci Hvozdná z roku 1446. Součástí programu bylo i představení a křest nové knihy nastiňující historii obce.

Ještě před zahájením programu proběhlo za účasti starosty obce Miroslava Válka, architekta, dodavatele stavby, technického dozoru, zástupce Valašského názoru a mnoha hostů slavnostní otevření nově upraveného prostoru před divadlem. Stavba ještě není zcela dokončena, estetický dojem určitě vylepší ozelenění prostoru, na kterém se aktuálně pracuje. Nově upravené místo budou lemovat skulptury, které přislíbil dodat Valašský názor. "Musíme jen věřit, že se skulpturami potěšíme dříve než za šest let, jak přislíbil O. F. Krajíček, který ve své řeči zmínil, že od prvotního nápadu k realizaci úpravy prostranství uběhlo právě šest let. Nejednalo se však o liknavost, či nezájem zastupitelů upravit tento pomyslný střed obce dříve, jako obvykle šlo o finance. Proto bylo možné stavbu zrealizovat až letos, s výraznou pomocí Zlínského kraje, který obci přispěl částkou 1 mil. korun," vysvětlil portálu Horní Podřevnicko Jaromír Štach, místostarosta Hvozdné. 

A pokračoval: „Jsme rádi, že na naše slavnostní setkání přijalo pozvání mnoho významných hostů a dostavilo se také mnoho našich občanů. Skoro jsme měli problém se do sálu divadla vejít. Roli kmotra nové knihy o Hvozdné jsme nabídli Dušanu Sitkovi, který působil mnoho let ve hvozdenském divadle a má k naší obci, jak sám říká, srdeční vztah.“

Po skončení oficiální části programu, se ve hvozdenském divadle ještě dlouho do noci diskutovalo při neformálním posezení.

„Celkově hodnotím akci, a to hlavně podle reakcí hostů a přítomných občanů, jako velmi povedenou. Dnešním dnem vyvrcholily oslavy výročí první písemné zmínky o naší obci. Toto výročí nás provázelo po celý letošní rok, jednotlivé spolky věnovaly své akce obecním oslavám, v červnu proběhl velký Den obce a nyní, když je vše za námi a ohlédnu se zpět, mám z toho, jak se mnozí Hvozdňané dokáží nadchnout pro společnou věc, opravdu dobrý pocit. Všem patří poděkování, “ netajil spokojenost hvozdenský místostarosta.