Rychlostní silnice R49: vizovické setkání s europoslankyní Olgou Sehnalovou

Neděle, 05 Květen 2013 09:49 | Zdroj: Vizovské noviny, Ing. Roman Persun - starosta města Vizovice | Značky Hrobice, Hvozdná, Ostrata, Vizovice, Zádveřice Bookmark and Share

Ilustrační foto - Vizovské noviny
Dne 28. 2. 2013 proběhlo ve Vizovicích setkání s poslankyní Evropského parlamentu paní MUDr. Olgou Sehnalovou. Na sklonku minulého roku mne oslovil článek paní Sehnalové, který nesl titul: Evropský parlament narýsoval dopravní infrastrukturu České republiky. Článek byl plný informací ohledně budoucí dopravní infrastruktury, mimo jiné i nás se týkající připravované rychlostní silnice R49, která by měla procházet naším regionem.

Na tento obsah článku jsem elektronicky reagoval na adresu paní europoslankyně s jistým nesouhlasem a připomínkami a požádal jsem paní Sehnalovou o osobní schůzku. Ta proběhla ve výše zmiňovaném termínu za přítomnosti paní Olgy Sehnalové, dále starostů obcí Zádveřice, Lhotsko, Bratřejov, Pozděchov a Lačnov. Rovněž byl přítomen statutární náměstek hejtmana Zlínského kraje pan ing. Drozd. Setkání se zúčastnili rovněž členové městské Rady, vedoucí odborů a nakonec zástupci občanských iniciativ a sdružení.

Cílem tohoto jednání bylo, abychom byli ze strany paní europoslankyně informováni, jak se dále v Bruselu vyvíjí situace ve věci rychlostní silnice R49. Hlavní snahou tohoto setkání bylo, abychom v terénu seznámili paní europoslankyni se samotnou plánovanou trasou rychlostní silnice. Výstupem z dvouhodinového setkání byla argumentace paní Sehnalové, že hlavní zodpovědnost bude přenesena na Českou republiku, potažmo na Ředitelství silnic a dálnic České republiky, které bude investorem a garantem za technické řešení rychlostní komunikace. Právě současná navržená technická řešení byla horkým a diskutovaným tématem při našem jednání. Všichni zúčastnění starostové vyjádřili nesouhlas v některých bodech technického řešení trasy rychlostní komunikace. Shodně jsme dospěli k názoru, že pokud by se měla někdy do budoucna realizovat rychlostní komunikace R49 přes naše území, budeme požadovat nejlepší technická řešení, aby dopady na životy našich spoluobčanů měst a obcí a rovněž i na krajinu byly pokud možno co nejmenší.

 V tomto duchu bylo sepsáno Memorandum za podpisu všech přítomných starostů obcí a bylo odesláno poslancům Evropského parlamentu s apelem, aby se začala Komise Evropského parlamentu pro dopravu věnovat našemu podnětu ve vztahu k technickému řešení trasy rychlostní komunikace a případně k ekonomické efektivnosti samotné trasy R49, protože velkou měrou by financováním měla přispět právě Evropská unie. 

Ing. Roman Persun - starosta města Vizovice