Rozpočet města Vizovice pro letošní rok doznal kvůli pandemii zásadních změn

Pátek, 15 Květen 2020 14:39 | Zdroj: Město Vizovice, Jiří Žůrek DiS. | Značky Vizovice Bookmark and Share

O víc než 8,3 milionu korun klesnou příjmy, se kterými město Vizovice počítalo při únorovém schvalování rozpočtu pro letošní rok.

Rozpočet města Vizovice pro letošní rok doznal kvůli pandemii zásadních změn
Počítáno je i s poklesem výdajů, a to téměř o 11 milionů korun. Nově se pak na výdajové straně rozpočtu objevují výdaje související s ochranou zdraví obyvatel a také rezerva na případnou pomoc firmám či jednotlivcům, kteří by o ni město požádali.

Za tyto výrazné změny může pandemie nemoci covid-19 a s ní související vládní opatření. Radnice na tuto skutečnost musela zareagovat, snížit předpokládané příjmy a některé plánované investice odložit.

„Největší propad samozřejmě činí daňové příjmy. Prozatím předpokládáme propad v této kapitole 8,5 milionu korun. Snažíme se to dorovnat třeba i navýšením příjmů z odvodů technických služeb. Je potřeba si uvědomit, že příjmy klesly třeba i domu kultury, knihovně, kinu, informačnímu centru, a to všechno se promítá do rozpočtu,“ popsala starostka Vizovic Silvie Dolanská.

Původně schválený finanční plán tak počítal s příjmy 121,16 milionu korun a výdaji necelých 150,78 milionu korun. Po těchto nutných úpravách činí příjmy 112,84 milionu korun, výdaje pak 140 milionu Kč.

Co se investic týká, tak nejvýraznější pokles je v investicích do oprav silnic, chodníků a budování parkovišť. Tam město letos hodlalo investovat přes deset milionů, nakonec to bude o šest milionů míň. Nepočítá se ani s pumptrackovým hřištěm či novým oplocením zahrady DDM Zvonek.

„Za takové situace jsme na zastupitelstvu navrhli i změnu účelu jedenadvacetimilionového úvěru, který si město původně vzalo na rekonstrukci koupaliště. Tento úvěr si město ponechá, ale bude s bankou jednat o uzavření dodatku tak, aby tyto peníze bylo možné použít i pro jakékoliv jiné investice. Rozhodli jsme se, že do oprav koupaliště zatím půjdeme pouze v případě, že uspějeme s žádostí o dotaci,“ řekla starostka. Peníze bude město žádat z dotačního program Ministerstva pro místní rozvoj ČR, z podpory a rozvoje regionů určenou na regeneraci brownfieldů. Žádost je nutné podat do 11. června, radnice může získat až 60 procent uznatelných výdajů.